Skolverket

Skolverket granskar hur tre skolhuvudmän använt statsbidrag

Dela

Skolverket har beslutat att genomföra en fördjupad granskning av Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby samt ett dotterbolag till Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby, EDINIT AB. Granskningen inleds efter uppgifter som framkommit i media och information från Skolinspektionen som visar att revisorerna har haft allvarliga anmärkningar.

Båda stiftelserna och aktiebolaget har tillstånd från Skolinspektion att bedriva fristående skola och samtliga har tagit emot statsbidrag från Skolverket. Under perioden 2015 till 2018 har de tagit emot 14 olika statsbidrag, totalt ca 14 miljoner kr.

Återkrav en möjlighet

Skälet till den fördjupade granskningen är uppgifter om ekonomisk misskötsamhet. Vid en fördjupad granskning kan Skolverket kontrollera samtliga bidrag som skolhuvudmän har tagit del av.

- Vi vill säkerställa att statsbidragen använts till det som de ska användas till. Om den fördjupade granskningen visar att bidragen inte har använts enligt beslut, kommer vi att fatta beslut om återkrav, säger Joakim Feldt, chef vid Skolverkets handläggningsavdelning.

Skolverket kan i dagsläget inte frysa nya utbetalningar

Skolverket har inte någon rätt att begränsa möjligheterna att ta del av ett statsbidrag genom att exempelvis hålla inne en utbetalning av ett bidrag i förväg. Det innebär att ytterligare statsbidrag kommer att betalas ut till Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby och EDINIT AB under november och december detta år.

Skolverket kontrollerar fortlöpande

Skolverket har regeringens uppdrag att administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda föreskrifter och beslut. Det är viktigt att säkerställa att statsbidragen används enligt syfte och uppställda villkor. Det sker genom olika kontroller både vid ansökan och genom att huvudmännen i efterhand får redovisa hur bidraget använts. Skolverket har mandat att ta in information för att säkerställa att huvudmannen använder bidrag på rätt sätt enligt de villkor som finns i en förordning eller annat beslut.

Kontaktuppgifter

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Elever nöjda med spetsutbildning29.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Ett problem som skolorna lyfter fram är att spetsutbildningen fortfarande är en försöksverksamhet. Det visar Skolverkets utvärdering.

Många lärare trivs i skolan – samtidigt förekommer hot och våld25.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Mer än nio av tio högstadielärare anser att stämningen är trevlig på de flesta eller alla lektioner. Nästan lika stor andel lärare anser att det överlag råder studiero. Nio av tio elever trivs i skolan men har en något mindre positiv bild av studieron. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”.

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum