Skolverket

Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner i bidrag

Dela

Skolverket har beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor av friskoleföretaget Praktiska Sverige AB efter en granskning av hur bolaget har använt ett antal statsbidrag för gymnasieutbildningar. Återkravet handlar om ett statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning där Skolverket hittade stora brister i utbildningskontrakten.

- Vi har fått signaler om att Praktiska inte uppfyllt sina åtaganden kopplat till statsbidrag. Detta, tillsammans med att bolaget är den största mottagaren av statsbidrag för gymnasial lärling, föranledde den fördjupade granskning som vi nu har genomfört. De brister vi har upptäckt ser vi mycket allvarligt på, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Nära 1000 felaktiga kontrakt

Totalt har Skolverket granskat sex olika statsbidrag som Praktiska har tilldelats mellan åren 2015 och 2017. I ett av dem, bidraget för gymnasial lärling, fanns brister i fler än vart femte utbildningskontrakt. Korrekta kontrakt mellan skolhuvudman, elev och arbetsplats är ett grundläggande villkor för statsbidragen och enligt skollagen ska det framgå vilka delar av utbildningen som ska genomföras på en arbetsplats. Denna uppgift saknades i närmare 1000 utbildningskontrakt. Skolverket har därför beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor.

- Det är viktigt för eleverna att veta vilka delar av utbildningen som kommer att vara på arbetsplats respektive skola. Dessutom ska skolhuvudmannen dokumentera detta för att ha koll på vilken utbildning eleverna ska få. Brister detta finns det en överhängande risk för att eleverna inte får den ut bildning de har rätt till, säger Andreas Spång.

Största bidragstagaren  

Praktiska Sverige AB är inriktat på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och är den huvudman som har beviljats mest pengar i statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. För de granskade perioderna har Praktiska totalt beviljats 109 miljoner kronor. Praktiska Sverige AB driver 33 gymnasieskolor runt om i landet. Vid granskningarna av de sex bidragen har Skolverket begärt in kompletterande uppgifter från Praktiska Sverige AB och även tagit hjälp av en extern part, revisionsbyrån KPMG. Lista över de granskade bidragen återfinns nedan.  

Statsbidrag följs upp   

Skolverket har en skyldighet att följa upp och utvärdera de bidrag som Skolverket administrerar. Detta för att säkra att beloppen som beviljas används enligt de villkor som framgår av beslutet om bidraget. De kommuner eller ansvariga för fristående skolor som har beviljats statsbidrag ska i efterhand redovisa till Skolverket hur pengarna har använts. Skolverket genomför även regelbundet stickprovskontroller.

Mer om statsbidrag

Kommuner och ansvariga för fristående skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och utbilda personal. Syftet med bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig och att nå målen. Det är regeringen som beslutar om storleken och syftet med bidragen. Skolverket utformar och administrerar ansökningarna och fattar beslut om 55 olika statsbidrag per år.

Även organisationer och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Kontaktuppgifter

För frågor till Andreas Spång kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00

presstjanst@skolverket.se

De granskade bidragen är:

  • Statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
  • Statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning
  • Statsbidraget för högskolestudier i specialpedagogik
  • Statsbidraget för högskolestudier i sva och sfi
  • Statsbidraget för lärarlönelyftet
  • Statsbidraget för karriärtjänster

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum