Umeå kommun

Skottade tak en förutsättning för öppna idrottshallar

Dela

Tre av Umeås idrottshallar har takkonstruktioner som inte klarar den snölast som anges i Boverkets konstruktionsregler. Hallarna det gäller är friidrottshallen på Nolia, Sjöfruhallen och Umeå Energi arena Vind. Istället för att ge hallarna användningsförbud beslutade byggnadsnämnden om takskottningsrutiner och löpande kontroller.

Umeå Energi Arena Vind är en av hallarna där snön på taket kommer att skottas i vinter.
Umeå Energi Arena Vind är en av hallarna där snön på taket kommer att skottas i vinter.

– Vi i byggnadsnämnden och fastighetskontoret är helt överens om att säkerheten i hallarna är det viktigaste. Därför var det viktigt att få konstruktörens bedömning att hallarna är helt säkra så länge snölasten understiger de värden som de har räknat fram. Nu har vi en lösning där taken skottas på ett sådant sätt att hallarna är säkra att vara i, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det var efter ett takras på Tarfallahallen i Kiruna 2020 som flera av hallarna i Umeå inspekterades och konstaterades ha samma konstruktion, underspända limträtakstolar. Beslut togs då om att hålla hallarna öppna under förutsättning att en rutin för takskottning för riskkonstruktioner togs fram och följdes. Insatser för att åtgärda hallarna påbörjades och under våren utfördes en fördjupad utredning på hallarna. Den utredningen visade att det fanns ytterligare fel i takkonstruktionen. Siffror från en ny inspektion från oktober visar att hallarna klarar maxlaster på 72 kilo per kvadratmeter (Sjöfruhallen och Umeå Energi Arena Vind) och 80 kilo per kvadratmeter (Nolia Friidrottshall) vilket är endast 30-33 procent av normalt tillåten snölast.

– Det rådande läget tas på största allvar och kontroll och uppföljning av säkerheten blir viktig. Fastighet ska rapportera till byggnadsnämnden som även kommer göra oannonserade kontroller. I de fall det blir mycket snö på taken kommer hallarna att stängas för användning. Om en hall stängs ska en besiktning göras av en konstruktör i innan den öppnas igen, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att hålla Sjöfruhallen öppen.

– För Sjöfruhallen finns fortfarande den problematik som fanns i för Tarafallahallen i Kiruna. Vi tycker därför att den ska prioriteras och stängas direkt för att åtgärdas, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Arbete pågår med att åtgärda hallarna

Fastighet har påbörjat arbetat med att åtgärda de problem som finns i hallar med underspända limträtakstolar. Arbete pågår med Hippologum samt ishallen Dragonen 1 på Nolia. Dragonen 2 påbörjas när Dragonen 1 är klar. I vilken ordning Friidrottshallen, Sjöfruhallen och Umeå Energi Arena Vind åtgärdas kommer att beslutas i samråd mellan Fastighet, Fritid och Skolan. Prioriteringen baseras bland annat på risken för hallen, hur lång tid som åtgärden tar och hur verksamheterna som nyttjar hallen drabbas.

www.umea.se/halltak finns mer information.

Mer information: 

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se 

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se 

Mattias Sehlstedt (V) 
2:e vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-627 53 15 
mattias.sehlstedt@umea.se 


Kontaktpersoner från Fastighet:
Karin Isaksson
chef teknik- och fastighetsförvaltningen
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Patrik Lindqvist
byggprojektledare
Fastighet
070-323 17 17
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Kontakter

Bilder

Umeå Energi Arena Vind är en av hallarna där snön på taket kommer att skottas i vinter.
Umeå Energi Arena Vind är en av hallarna där snön på taket kommer att skottas i vinter.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum