Motormännen

Skrämmande uppgifter om Trafikverket i kvällens Kalla fakta

Dela

– Uppgifterna som framkommer i TV4 Kalla fakta är mycket skrämmande, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.

Kalla fakta avslöjar en helt oacceptabel kultur inom Trafikverket. Skattemedel som behövs så otroligt väl till vägunderhållet försvinner ned i privatpersoners fickor. Vägunderhållet i norra Sverige är svårt eftersatt, det visar bland annat Motormännens egna vägkvalitetsundersökningar. Vägunderhållet är direkt kopplat till trafiksäkerheten, dåligt underhållna vägar är farliga vägar.

Uppgifter i programmet visar dessutom att kontrollerna av hur vägarna underhålls utförts på ett sådant sätt att vägarnas verkliga skick inte har dokumenterats. I förlängningen betyder det här att de personer som ligger bakom den här skandalen kan ha människors liv på sitt samvete.

Det lågtrafikerade vägnätet i Norrlands inland hör till de mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet. Risken att dö eller skadas svårt i trafiken är där betydligt större än på bättre underhållna vägar i kustlandskapen eller längre söder ut.

Samtidigt som de här uppgifterna nu kommer i dagens ljus skriver Trafikverket i sitt Förslag till nationell plan för transportsystemen 2018–2029 att skicket på det glestrafikerade läns- och riksvägnätet inte kommer att kunna upprätthållas. Man meddelar alltså rent ut att tilldelade medel under den kommande 12-årsperioden inte räcker för att hålla den redan dåliga väganläggningen i det skick som den är idag, skicket kommer att försämras ytterligare främst under slutet av planperioden.

– Nu måste alla kort på bordet. Trafikverkets ledning har ett mycket stort ansvar för att vägnätet underhålls och standardhöjs, det handlar om människors liv och hälsa, avslutar Carl Zeidlitz.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Motormännen är en konsumentorganisation som tillvaratar bilisters intressen. Vi arbetar med trafiksäkerhet, miljö och bilägande. Våra medlemmar har tillgång till fri rådgivning, förmånliga rabatter och tjänster.

Följ Motormännen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Motormännen

Svag konsumentlagstiftning6.12.2018 10:24Pressmeddelande

Konsumentverket har skickat ut en remiss om revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. – I vårt remissvar påpekar vi att det finns en risk i att riktlinjerna för information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, implementeras som ”allmänna råd” och inte genom lagstiftning. Utan lagstiftning kan det bli svårt att få fram vägledande praxis på området, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum