Transportföretagen

Skriande behov av förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter

Dela

Nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har idag presenterat gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Sveriges Bussföretag välkomnar en nationell diskussion om rekommendationer för kollektivtrafiken inför kommande skolstarter och arbetshöst. Samtidigt är det nu helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

I rekommendationerna görs en tydlig avgränsning mellan bokade och obokade resor i kollektivtrafiken. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör även fortsättningsvis undvikas av dem som inte måste resa till förmån för exempelvis elever, studenter och människor med samhällsviktiga arbeten.   

”Vi som företräder majoriteten av de företag som kör landets bussar är gärna med i en fortsatt dialog kring hur vi tillsammans upprätthåller ett robust kollektivtrafiksystem för alla de som behöver resa. Detta system är i sig samtidigt klimatsmart och skapar attraktiva städer och miljöer”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

”För att landets regioner och trafikföretag ska kunna fortsätta köra kollektivtrafikens bussar så att det finns tillräckligt med turer och samtidigt tillräckligt med plats på bussen behöver regeringen omgående ge förnyade stöd när biljettintäkterna rasat. Dessa stöd som säkrar kollektivtrafiken och når hela vägen fram till resenärer och trafikföretag kan inte vänta. De ska riktas såväl till den offentligt upphandlade trafiken som till den kommersiella busstrafiken, exempelvis expressbussarna, som upprätthåller ett nät av attraktiv kollektivtrafik för långväga resor”, säger Anna Grönlund.

Sveriges Bussföretag ser positivt på att landets myndigheter och företrädare för regionala kollektivtrafikmyndigheter i sina rekommendationer även fortsättningsvis skiljer på kollektiva resor med obokade och bokade platser, eftersom förutsättningarna både för resenärer och företag skiljer sig åt. Bokade platser finns exempelvis på landets expressbussar. Även resor med turistbuss bokas i de flesta fall långt i förväg och här har bussföretagen möjlighet att i direkt dialog med sina resenärer planera för resan utifrån rådande situation.

Sveriges Bussföretag har föreslagit regeringen ett riktat stöd för avställda bussar, vilket skulle stötta bussföretag som drabbats hårt i spåren av coronapandemin. Om dessa hårt prövade företag som vanligtvis kör turistbussar inte får ytterligare stöd finns en uppenbar risk att samhället förlorar denna transportkapacitet. Dessa företag är också viktiga för ett fungerande transportnät även utanför turist- och besöksnäringen. När exempelvis tågtrafik tillfälligt behöver ersättas eller region- och lokaltrafiken behöver förstärkas för att minska trängsel, anlitas ofta dessa företag och deras bussar.

För frågor kontakta Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag 070–6127174 anna.gronlund@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Kontakter

Bilder

Om

Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stöden är slut men krisen pågår31.8.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter coronakrisen måste stödinsatserna fortsätta för företag som fortfarande har stora omsättningsbortfall. Transportföretagen vill se samma slags satsningar som i Norge och Danmark. Annars riskerar många att stå utan transporter till jobb, skola, träning eller semester den dagen pandemin är över. Dessutom innebär en sargad transportsektor att flera andra branscher drabbas och i sin tur att jobb går förlorade.

Dom i Arbetsdomstolen: Sveriges Hamnars medlemsföretag hade inte förhandlingsskyldighet mot Hamnarbetarförbundet19.8.2020 13:41:00 CESTPressmeddelande

Arbetsdomstolen meddelade idag dom i mål gällande förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna mot Hamnarbetarförbundet. Domen innebär att medlemsföretaget APM Terminals ej behövde förhandla med Hamnarbetarförbundet inför beslut om ett test om förändring av arbetsuppgifter för förbundets medlemmar. Domstolen förtydligade dock att bolaget borde ha samverkat med skyddsombud inför beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum