Funktionsrätt Sverige

Skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning måste stärkas inom EU

Dela
I dagarna två, med start idag anordnar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en konferens på temat ekonomisk egenmakt och arbetet mot mäns våld mot kvinnor. ”Det är mycket positivt att Sverige genom ordförandeskapet lyfter den här viktiga frågan på högsta EU-nivå. Kvinnor med funktionsnedsättning glöms ofta bort när dessa frågor diskuteras. Trots att de är särskilt utsatta, både vad gäller ekonomiskt beroende och våld i nära relationer”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare.

Mörkertalen när det gäller kvinnFör att se det här innehållet från handikappforbunden-my.sharepoint.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.or med funktionsnedsättnings utsatthet är stor. Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Det kan handla om våld från en partner eller från till en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan har en beroendeställning till.

Detsamma gäller den ekonomiska situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. MFD och Jämställdhetsmyndighetens rapport från 2019 visar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen.

Stärkt EU-lagstiftning om våld mot kvinnor

Nu under det svenska ordförandeskapet för EU:s ministerråd förhandlas innehållet i ett lagstiftningsförslag om ett stärkt skydd för våld mot kvinnor. Syftet är att fylla luckor i lagstiftningen om våld mot kvinnor och flickor i hela Europeiska unionen, EU, särskilt när det gäller den juridiska definitionen av våldtäkt, erkännande av kvinnlig könsstympning som ett brott och lagföring av viktiga former av våld på nätet.

Funktionsrätt Sveriges är medlemmar i det europeiska samarbetsorganet, European Disability Forum, EDF, och där driver vi skärpningar i direktivet på främst tre punkter som särskilt omfattar kvinnor med funktionsnedsättning. Det handlar om att införa kriminalisering av tvångssterilisering inom EU, där 13 EU-länder fortfarande tillåter vissa former av tvångssterilisering. Vi vill också stärka den ram som har fastställts genom direktivet om brottsoffers rättigheter så att skyddet och stödet har ett funktionsrättsperspektiv och möter krav på tillgänglighet. Den tredje punkten handlar om behovet av forskning för att identifiera och därmed kunna förebygga grundorsakerna till våld mot kvinnor. Här bör kvinnor med funktionsnedsättningar särskilt uppmärksammas.

”Den europeiska rörelsen har stöd från kvinnorättsorganisationer för ändringsförslagen i lagen. Vi hoppas att den pågående konferensen blir en chans att få alla länder i EU att enas om ett stärkt skydd för kvinnor med funktionsnedsättning.Funktionsrätt Sverige arbetar vidare med denna så angelägna fråga här i Sverige på olika sätt. Vi startar nu ett projekt som heter Makten är min och som särskilt fokuserar på egenmakt och självbestämmande för kvinnor och icke binära personer med funktionsnedsättning. En viktig del i projektet är arbetet med att motverka våld i nära relationer”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Läs mer om svenska ordförandeskapets konferens

Läs mer om EU kommissionens lagförslag (på engelska)

Läs mer om EDF:s ställningstaganden i frågan (på engelska)

Läs mer om Funktionsrätt Sveriges nya projekt Makten är min

Läs mer i vår rapport Respekt för rättigheter

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A, Box 1386
172 27 Sundbyberg

http://www.funktionsratt.se

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 medlemsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.Vårt mål är ett samhälle för alla.

 

 

Följ Funktionsrätt Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Funktionsrätt Sverige

Nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige mars 202310.3.2023 09:48:17 CET | Nyheter

Under våren 2023 har Funktionsrätt Sverige ett särskilt fokus på lagstiftningsfrågor som står högt på agendan i samband med det svenska ordförandeskapet i EU. Just nu laddar vi upp för en heldagskonferens om aktuella EU-frågor den 31 mars! I det här nyhetsbrevet kan du också läsa om vår nya patientföreträdarutbildning och om projektet Funktionsrättsbyrån, som nu har varit igång med öppen rådgivning i ett års tid.

Funktionsrätt Sverige lanserar unik patientföreträdarutbildning20.2.2023 14:19:27 CET | Pressmeddelande

Den 23 februari lanserar Funktionsrätt Sverige Patientföreträdarutbildningen. Utbildningen syftar till att vässa företrädarrollen och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård. ”Nu ser vi fram emot att beslutsfattare, myndigheter och vårdföreträdare tar ansvar från sitt håll”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Funktionsrätt Sverige tar sats inför det nya året22.12.2022 10:56:18 CET | Nyheter

Vi lämnar ett år bakom oss, där det varit viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter - både i Sverige och i omvärlden. I Sverige har vi haft riksdagsval och fått en ny regering. Inför och efter valet har vi uppmärksammat våra beslutsfattare på vikten av jämlik hälsa och behovet av förbättrade livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Nu tar vi sats inför ett händelserikt 2023, som inleds med Sverige som ordförandeland i EU.

Begränsa inte SVT:s möjlighet att publicera text8.12.2022 14:54:47 CET | Pressmeddelande

Idag adresserar Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund kulturminister Parisa Liljestrand om de krav som framförts av Tidningsutgivarna på en begränsning av SVT:s publicering av text. ”En begränsning av SVT:s möjligheter att publicera skriven text digitalt skulle innebära en allvarlig inskränkning av tillgängligheten och därmed av yttrandefriheten och demokratin. Det skulle även riskera att skapa ett större utanförskap för personer med funktionsnedsättningar.”, är vårt gemensamma budskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum