Umeå kommun

Slopat krav på 100 publika parkeringsplatser i kvarteret Brage

Dela

I kvarteret Brage, vid Renmarksesplanaden, pågår planarbete för verksamheter och bostäder. För att komma vidare med detaljplanen stryks nu tidigare krav på 100 publika parkeringsplatser. Anledningen är att kulverterade ledningar inom fastigheten kommer ligga kvar och att det då inte är möjligt att ordna parkeringsplatser under marken.

Det aktuella planområdet markerat i rött.
Det aktuella planområdet markerat i rött.

– När planarbetet påbörjades var förhoppningen att Vakins ledningar och kulverteringar under kvarteret skulle kunna flyttas ut under Renmarksesplanaden. Då skulle möjligheten med ett publikt parkeringsgarage under tillkommande bostadshus utredas. Nu blir ledningarna kvar och även om det går att bygga ovanpå ledningarna så går det inte att ordna den parkeringslösning som först var tänkt, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Sökanden har utrett de tekniska möjligheterna för 100 publika parkeringsplatser under fastigheten, och även oavsett kulverten är förutsättningarna för ett parkeringsgarage dåliga. Fastigheten är liten och smal och den centrala placeringen mellan Storgatan och Västra Strandgatan gör det mycket svårt att på ett bra sätt anordna in- och utfarter. Krav på svängradier och ytor för publika parkeringsanläggningar gör att endast ett fåtal parkeringar ryms per våning.

– För att komma vidare och ta planärendet till samråd tar vi bort kravet på 100 publika parkeringsplatser. Flera utredningar finns redan färdiga och om parkeringsfrågan kan lösas är förutsättningarna goda att snabbt komma framåt i ärendet, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Vänsterpartiet yrkade på att återremittera ärendet. De ville att fastighetsägaren innan beslut ska föreslå alternativa placeringar av ett antal korttidsparkeringsplatser på någon av fastighetsägarens andra fastigheter i centrum. Nämnden valde dock att ta beslut i ärendet och ta bort kravet på publika parkeringsplatser.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Det aktuella planområdet markerat i rött.
Det aktuella planområdet markerat i rött.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum