Norrköpings kommun

Slutförd utredning om eventuella brister inom socialtjänsten

Dela

I mitten av februari 2020 initierade socialkontoret en utredning enligt rutinen för lex Sarah för att utreda om socialtjänsten brustit i sin handläggning efter att ett barn avlidit i sitt hem.

Det här har varit en intern utredning av oss själva för att se om vi ska göra en Lex Sarah-anmälan. Det ser vi inte att vi behöver göra idag utifrån vad utredningen kommit fram till, men Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan vara av en annan åsikt och i så fall välkomnar vi det, säger Yvonne Thilander.

I slutet av december 2019 och i början av januari 2020 mottog socialtjänsten två orosanmälningar avseende barnet. Vid båda orosanmälningarna tog socialtjänsten ställning till om behov av omedelbart skydd förelåg och om utredning skulle inledas.

Utredningen visar att socialtjänsten agerat på de två orosanmälningarna och bland annat genomfört hembesök och utifrån föräldrarnas samtycke inhämtat information från barnavårdscentralen.

De brister som framkommit i utredningen handlar bland annat om att socialtjänsten inte följt de rutiner som finns och att kontakten med barnavårdscentralen blivit fördröjd. Dessa brister bedöms inte ha kunnat förhindra det inträffade.

  Det är utifrån en oerhört tragisk situation som vi valde att starta den här utredningen tillsammans med våra kunniga kollegor på vård- och omsorgskontoret. Vi kommer nu att se över rutiner och säkerställa alternativa kontaktvägar till samverkanspartners. Vi kommer också att tydliggöra arbetssätt för att hantera den påverkan tidigare kännedom i ärenden kan ha på handläggningen, säger Yvonne Thilander socialdirektör.

Kontakt:
Yvonne Thilander
Titel: Socialdirektör Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 23 03
_______________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Väcker nyfikenhet för Norrköping9.7.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Näringslivet i Norrköping har stått inför stora utmaningar under våren. Pandemin har begränsat företagarnas möjligheter till tillväxt och utveckling. Norrköpings kommun arbetar med flera delar för att stötta näringslivet. I dagarna har en infopunkt placerats vid Kolmårdens djurpark där fyra feriearbetare och personal från kontaktcenter finns behjälpliga för att berätta om Norrköping. Syftet är att väcka intresset för Norrköping och stärka besöksnäringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum