Rekryteringsmyndigheten

Slutrapport över grundutbildningsomgång 2020/21

Dela

Rekryteringsmyndigheten har enligt uppdrag i regleringsbrevet lämnat en samlad redovisning avseende mönstring och prövning för grundutbildningsomgång 2020/21 (GU 2020/21). Redovisningen har lämnats till Försvarsdepartementet.

Rekryteringsmyndigheten har med stöd av lagen om totalförsvarsplikt skrivit in 5 088 totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt 2020/21, utifrån Försvarsmaktens utbildningsbehov. För GU20/21 var det totalförsvarspliktiga födda år 2001 som var skyldiga att fylla i mönstringsunderlaget. För att nå målsättningen om att ha 5 000 utryckande har det funnits drygt 5 300 utbildningsplatser att skriva in till.

Av de 5 088 inskrivna har cirka 75 procent kallats med stöd av lagen om totalförsvarsplikt och cirka 25 procent blev inskrivna efter att själva ha ansökt om att pröva till grundutbildning med värnplikt.

13 000 ungdomar kallades till mönstring

Rekryteringsmyndigheten kallade cirka 13 000 totalförsvarspliktiga till mönstring och drygt 4 000 individer förväntades ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt. Efter mönstring och prövning konkurrerar individen med sina värden till de olika befattningarna.
De individer med bäst förutsättningar blir inskrivna till grundutbildning med värnplikt.

Coronavirusets påverkan på mönstringen

När effekterna av det nya coronaviruset nådde Rekryteringsmyndighetens verksamhet i mars 2020 ändrades förutsättningarna för såväl mönstring och prövning som inskrivning. Rekryteringsmyndigheten hävde kallelser för ca 1 750 individer när smittspridningen tog fart och Folkhälsomyndigheten avrådde från längre resor inom landet.

När prövning åter kunde bedrivas prövades endast de som ville göra en egen ansökan om prövning. Ordinarie inskrivningsförfarande frångicks och direktinskrivning till befattningar tillämpades. Detta gjorde det möjligt för Rekryteringsmyndigheten att nå regleringsbrevets mål om 5 000 inskrivna till grundutbildning med värnplikt.

Kontakter

Dokument

Om

Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 00https://www.rekryteringsmyndigheten.se/

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet inom totalförsvarsområdet och lyder under Försvarsdepartementet.

Myndighetens huvuduppgifter är att mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt samt att bemanna krigsorganisationen. Åt andra myndigheter genomförs prövningar för urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens drygt 250 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.

Följ Rekryteringsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rekryteringsmyndigheten

Inbjudan till pressträff 18 september klockan 12.00 i anslutning till invigning av Rekryteringsmyndighetens nya lokaler på Tegeluddsvägen 29A i Stockholm17.9.2020 16:50:00 CESTPressmeddelande

Försvarsminister Peter Hultqvist inviger Rekryteringsmyndighetens nya lokaler i Stockholm. I samband med detta bjuder generaldirektör Christina Malm in till pressträff där försvarsministern också deltar. På grund av pandemin finns tyvärr inga möjligheter att visa lokalerna, men lokalerna kommer att presenteras muntligen av generaldirektör Christina Malm. Pandemin har påverkat Rekryteringsmyndigheten som infört skyddsåtgärder. Dessa regler gäller även vid pressinbjudan. Du är välkommen om du har varit fullt frisk i minst två dygn. Håll avstånd på minst 1,5 meter och tänk på handhygien. Det finns möjlighet att ställa frågor om pandemins påverkan på mönstringen av totalförsvarspliktiga inför grundutbildningen med värnplikt, såväl som påverkan på de prövande till Försvarsmakten och till Polismyndigheten. Föranmälan till pressträffen krävs. Anmälan skickas till Marinette Nyh Radebo marinette.nyhradebo@rekryteringsmyndigheten.se senast klockan 10.30 18 september. Presslegitimation krävs. Max

Rekryteringsmyndigheten öppnar för nationell prövning12.6.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige. Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning. Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer att resa inom Sverige från och med den 13 juni. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll. Rekryteringsmyndigheten har i dialog med Folkhälsomyndigheten kommit fram till att en återgång till ordinarie upptagningsområden för prövningsverksamheten nu framstår som det lämpligaste alternativet. Säkerhet i fokus - Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Chri

Mönstringshandboken förbereder ungdomarna inför mönstringen8.6.2020 11:27:00 CESTPressmeddelande

I mars fick 15 000 kvinnor och män födda 2002 besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar i augusti och pågår fram till april 2021. Nytt för i år är att alla ungdomar kommer att få en handbok med tips och information om det mesta som man kan tänkas fundera på inför sin mönstring. Rekryteringsmyndigheten har ett informationsuppdrag som innebär att vi särskilt ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter man har kopplat till lagen. Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Sedan tidigare finns en chatbott i Facebook Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen och en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen i AR, augmented reality. Nytt för i år är ”Mönstringshandboken” som skickas ut till alla ungdomar som ska mönstra. Tryckt och nyskapande bok - Varje år utvärderar vi mönstringskampanjen och där har det framkommi

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten2.6.2020 14:04:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 8 juni utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands län får möjlighet att pröva i Stockholm. Boende och folkbokförda i Värmlands län får möjlighet att pröva i Malmö. Rekryteringsmyndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten inför beslut om att från och med vecka 24 utöka prövningsverksamheten. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Bakgrund till beslutet Skillnaden i smittspridning mellan länen har börjat utjämnas, men alltjämt finns några län med låg smittspridning, till exempel i delar av Norrland och på Gotland. Södermanlands och Örebro län har fortsatt en hög smittspridning. Rekryteringsmyndigheten bedömer därför att det mot bakgrund av ovanstående i nulä

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten12.5.2020 10:02:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 18 maj utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län får möjlighet att pröva i Stockholm. Kalmar och Jönköpings län får möjlighet att pröva i Malmö. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge och Skåne län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Säkerhet i fokus Säkerheten för både prövande och personal har största prioritet. För att undvika trängsel vid prövningen kommer antalet upprop att utökas. Det innebär att de prövande bättre sprids över dagen i lokalerna. Alla som kommer till Rekryteringsmyndigheten uppmanas också att tänka på att undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken under resan till prövningen, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten. För att kunna genomföra prövningen på ett säkert och kontrollerat sätt har Rekryteringsmyndigheten redan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum