Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Små bilverkstäders ställning på landsbygden måste stärkas

Dela

30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna av olika anledningar till 2030. Framför allt är det inre Götaland, inre västra och nordvästra Svealand, samt Norrlands inland som kommer att drabbas av en eskalerande bilverkstadsdöd. Detta enligt en kartläggning och branschanalys av branschorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förenings, SFVF.

Därför vill SFVF se både EU-förordningar, svensk lagstiftning och stödinsatser för verkstäder på glesbygden. Dessutom föreslår de ett mobilitetsavdrag avseende bilverkstadstjänster för glesbygdsbor.

I SFVF:s analys framkommer också att drygt 7 000 arbetstillfällen kommer att försvinna som en konsekvens av utvecklingen.

– Det är framför allt den bilberoende lands- och glesbygden som drabbas om inget görs från våra politiker, såväl i riksdagen som i Europaparlamentet, för att säkerställa att viktig samhällsservice i ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige fortsatt fungerar, säger Bo Ericsson, ordförande för SFVF.

Våren 2022 finns 4 672 bilverkstäder med en omsättning på över en miljon kronor/år fördelat på 4 112 serviceverkstäder och 550 skadeverkstäder. Det är en marginell ökning jämfört i fjol vilken kan förklaras med en omsättnings-/prisökning visavi den gräns som SFVF satt för att definiera en bilverkstad.

– Men sett över tid är det en illavarslande utveckling som kommer att eskalera i om med teknikskiftet med krav på investeringar i teknik och kompetens men också att det finns nödvändig infrastruktur som fiber och kapacitet i elnät, förklarar Bo Ericsson.

Som branschförening vill SFVF tillsammans med branschkollegan Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, se politiska insatser som säkerställer små bilverkstäders rättigheter och förmåga. De är:

– Att svenska Europaparlamentariker ställer sig bakom en fortsatt konkurrensreglering (förlängning av EU:s förordning 461/2010) som även ger fristående verkstäder rätt att konkurrera, utföra en fackmässig service utan att nybilsgarantin påverkas, samtidigt som bilägarna fortsatt fritt kan välja verkstad

– Att svenska EU-parlamentariker ställer sig bakom en sektorsspecifik datalagstiftning, ett alternativ till EU:s DataServices Act, för den kund- och fordonsgenererade datan. En lag som ger verkstäderna tillgång till bilens DNA i realtid samt hindrar fordonstillverkarna från att kommersiellt exploatera datan i samarbete med techjättar som Microsoft, Amazon m fl

– Att svenska EU-parlamentariker, Riksdagen, departement och myndigheter ställer sig bakom ett regelverk som säkerställer verkstädernas access till bilens digitala innehåll i realtid

– Omställningsstöd för ny kompetens även till bilverkstäder, ska ske på motsvarande vis som nu sker med anställda med ”fel/gammal” kompetens inom fordonsindustrin

– Riktat stöd till bilverkstäder på lands- och glesbygden på motsvarande vis som för dagligvaruhandel och bensinstationer

– Omställnings-/investeringsstöd för att säkerställa viktig samhällsservice även på lands- och glesbygden under perioden för omställning till uppkopplad elektromobilitet – även krav på fiber och elnätskapacitet

– Inför ett mobilitetsavdrag, ett utökat reseavdrag, för privatägda personbilar vars ägare är skriven i någon av landets, per Jordbruksverkets definition, glesast befolkade landsbygdskommuner. Arbetet ska vara utfört av en bilverkstad som har sitt säte eller registrerad filial i någon av kommunerna. 

Den fristående bilverkstaden Rogers Bilel i Färjestaden är ett talande exempel på att dagens konkurrensregler fungerar, också att det är viktigt med både regler för dataaccess och fortsatta investeringar i infrastruktur.

Sedan en tid tillbaka är de öländska Volvo-ägarna hänvisade till verkstaden efter att den lokala Volvo-återförsäljaren avvecklat sin verkstad på ön.

– Hade inte EU-reglerna funnits, hade vi inte kunnat svara för denna service som vi gör nu idag. En inte helt oviktig fråga är att påskynda utbyggnaden av fiber. I dag kan vi lösa alla former av mjukvaruuppdateringar även om det krävs att vi skruvar ur enheten och åker till ett annat ställe för att göra den, berättar Roger Johnsson, ägare till Rogers Bilel.

SFVF har tillsammans med SBF initierat en dialog med Riksdagen trafikutskott om de fristående bilverkstädernas villkor och förutsättningar. Anders Åkesson, Centerpartiet, är vice ordförande i utskottet.

– Att de fristående verkstäderna även fortsättningsvis ges rätt att konkurrera är en förutsättning för att det finns bilverkstadstjänster i hela landet. Därför är det viktigt med en fortsatt konkurrensreglering inom EU som även omfattar tillgång till bilens digitala innehåll, säger Anders Åkesson.

Från SFVF:s och SBF:s sida kommer man nu att intensifiera lobbyarbetet för en fortsatt, men till ny teknik anpassad, konkurrenslagstiftning inom EU och frågan om rätten till kund- och fordonsgenererade datan.

– Våra mål kan ses som självklarheter eftersom vi lever och verkar i samma ekosystemG, men vi har det monopolälskande europeiska fordonsindustriella komplexet emot oss, avslutar Bo Ericsson, ordförande för SFVF.

Bild: Sarah Johnsson, Rogers BilEl, Bo Ericsson, SFVF, och Roger Johnsson, Rogers BilEl.

Kontakter

Bo Ericsson
styrelseordförande SFVF
Tel: +46725851954
bo.ericsson@sfvf.eu

Bilder

Om

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm

08-519 475 10https://www.sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) – en branschförening där verkstädernas frågor står i centrum – och inget annat!

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största verkstadsförening inom fordonsbranschen och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag.
Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska fordonseftermarknaden.
Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, och är medlem i det internationella skadenätverket AIRC,
samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.

Följ Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth27.7.2022 13:32:16 CEST | Pressmeddelande

Låt kontrollbesiktning av bilar ske på bilverkstäder Låt bilverkstäder utföra en säkerhetskontroll motsvarande en kontrollbesiktningen i glesbygd så bilägare slipper åka långa sträckor för att få bilen besiktigad. Utöver att det är en klar miljöfördel säkras tillgången på arbete för verkstäder på orter där det kan var svårt att behålla personalen och få lönsamhet. Det enda som krävs är en föreskrifts förändring av Transportstyrelsen, sen kan verkstäder göra en säkerhetskontroll motsvarande en besiktning

Även bilverkstäder ska ses som en resurs i ny EU-förordning för batteriåtervinning14.6.2022 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Europaparlamentet och Europeiska Rådet ska fatta beslut om en ny förordning för batterier och förbrukade batterier, samt om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020. Rätt utformad kan den nya EU-förordningen ta tillvara på den service och resurs som även bilverkstäder kan utgöra för underhåll och återvinning av elbilars batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum