Svensk Glasåtervinning AB

SMART TEKNIK REVOLUTIONERAR GLASÅTERVINNINGEN.

Dela

Nu har digitaliseringen nått återvinningsstationerna. Sverige är redan världsledande när det kommer till att återvinna glasförpackningar. Ny smart teknik vässar nu hanteringen ännu ett steg. Vinsten är minskade CO2 utsläpp och fräschare återvinningsstationer.

Med hjälp av en så kallad nivåmätare effektiviseras tömningen på återvinningsstationerna. En hantering som fram till nu inte varit optimal. Bakom initiativet står Svensk Glasåtervinning i Hammar tillsammans med Norrbottensföretaget Adage som tillhandahåller tekniken.

-       Syftet med det nya systemet är att vi ska kunna tömma i rätt tid. Med hjälp av en transponder, och ultraljud som monteras på behållaren mäts innehållet och skickar sedan informationen via mobilnätet till den entreprenör som sköter tömningen. På det här sättet minskar vi antalet onödiga transporter (CO2 utsläpp) och undviker överfulla och skräpiga stationer, säger Peter Trimmel inköps- och marknadschef på Svensk Glasåtervinning

Områdesleverantörerna d.v.s. de entreprenörer som sköter tömningen av glasbehållarna kan via sin telefon, dator eller surfplatta se när en behållare behöver tömmas. Det finns också en algoritm som beräknar vilket datum behållaren troligen kommer att vara full vilket skapar effektiviseringsmöjligheter då man kan planera transporterna på ett helt annat sätt än tidigare.

-       Tekniken i sig är inte ny utan används sedan tidigare av tillexempel Volvo, Caterpillar och Atlas Copco för att ha kontroll på sina maskiner. Däremot kommer tekniken att revolutionera hela återvinningshanteringen, menar Peter Trimmel

Storskalig utrullning

Under hösten 2015 kördes en testperiod med ett antal utvalda distrikt, resultatet blev över förväntan. Arbetet med att rulla ut det nya systemet påbörjades i somras och är i full gång. Nu finns nivåmätare på över 1000 stationer runt om i Sverige, förutom i delar av storstadsregionerna även Skåne, Värmland och Kalmar län. Vid årsskiftet kommer 1200 stationer vara försedda med nivåmätare och under 2017 beräknas ytterligare 1300 stationer bli försedda med det nya systemet.

-       Ambitionen är att till årsskiftet 2017/2018 så ska hälften av alla Sveriges stationer vara utrustade med en mätare. Tre entreprenörer har redan hoppat på tåget, en fjärde är på gång. Dessa fyra tillsammans hanterar en fjärdedel av behållarna runt om i Sverige. I takt med att gamla avtal löper ut och nya ska skrivas kommer andelen uppkopplade behållare att öka, säger Peter Trimmel

 

Nyckelord

Kontakter

Peter Trimmel, Inköp och Marknadschef Svensk Glasåtervinning peter.trimmel@glasatervinning.se Tel 070-527 60 99

Linda von Essen-Sylvén, PR- och informationsansvarig linda@freeagentpr.se
Tel 070-5122108

Länkar

Om

Svensk Glasåtervinning AB
Svensk Glasåtervinning AB
Tungbo
564 91 Bankeryd

http://www.glasatervinning.se

Svensk Glasåtervinning grundades 1986. 1994 stiftade riksdagen en lag om producentansvar för förpackningar. Företaget har sedan dess uppdraget att sköta återvinningen av uttjänta glasförpackningar. Svensk Glasåtervinning hanterar ca 200 000 ton glas per år.

Nästan två tredjedelar av allt inlämnat glas går till skandinaviska glasbruk för tillverkning av flaskor och burkar. Övriga förädlade produkter är glasull och skumglas. Sverige och Svensk Glasåtervinning är i dag världsledande på glasåtervinning med en återvinningsgrad på 94 %.