Svenska kraftnät

Smarta investeringar ökar elkapaciteten i Stockholm redan till 2023

Dela

Stockholm har pekats ut som en av Sveriges regioner där utbyggnaden av elkapacitet inte håller samma tempo som behoven. Men nu har Svenska kraftnät beslutat om investeringar som ökar kapaciteten med 320 MW redan 2023, vilket är mer än vad Uppsala förbrukar.

Att bygga nya ledningar för att överföra el till Stockholm tar lång tid. Byggtiden tar 2-3 år, men räknar man in hela tillståndsprocessen brukar det ta 10-12 år från beslut om ny ledning till att den kan tas i drift. Sådana långsiktiga investeringar har Svenska kraftnät dragit igång, men dessa får full effekt först 2030.

– Vi har därför analyserat hur vi kan få upp kapaciteten snabbare genom att göra smarta investeringar i befintliga ledningar och anläggningar, säger Tobias Edfast, nätutvecklingschef, Svenska kraftnät.

Detta har resulterat i att Svenska kraftnät har beslutat om att koppla in en 400 kV-ledning – som i dag går mellan kärnkraftverket Forsmark och Odensala i Sigtuna kommun – till stamnätsstationen Tuna, utanför Uppsala. I investering ingår även installationen av ytterligare en transformator i stationen. Prislappen för detta är cirka 250 miljoner kronor.

Arbetet med projektet drar igång nästa år. Nu pågår arbetet med förfrågningsunderlaget. Därefter startar upphandlingen av den entreprenör som ska genomför arbetena.

– Det här är en viktig investering för Stockholm då det ger en kraftig kapacitetsökning redan 2023, säger Tobias Edfast.

Nästa stora ökning av kapaciteten i Stockholm sker 2026-27 då kabeln Citylink tas i drift. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet. Kapacitetsökningen blir cirka 800 MW, vilket är i paritet med Malmös hela förbrukningsbehov.

2030, när de båda stora investeringsprogrammen – Stockholms Ström och Storstockholm Väst – är i mål, kan i princip alla behov av ny förbrukning tillmötesgå. Fram till dess måste prioriteringar göras av de regional nätbolagen. Men Tobias Edfast menar att läget lättar när Tuna-projekt är klart 2023.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 800 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum