Statens medieråd

Smarta mobiler behåller sin statusroll

Dela

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

Det här är andra gången som Statens medieråd låtit undersöka hur barns och ungas medievanor påverkas av föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst.

Resultaten visar att i familjer med hög inkomst har barnen större tillgång till nästan all sorts medieteknik. Det enda konsekventa undantaget är den sortens mobiltelefon som fortfarande har knappar, vilken är mer vanlig i låginkomstfamiljer. Dessutom är tillgången till smart mobiltelefon bland de yngre barnen (5–8 år) betydligt vanligare i höginkomstfamiljerna. Så, även om de smarta mobilerna blir allt vanligare har de ännu inte förlorat sin statusroll.

En positiv faktor är dock att vissa skillnader mellan olika inkomstgrupper – och mellan barn till svenskfödda respektive utlandsfödda föräldrar – minskar jämfört med demografirapporten från 2015.

I den nya rapporten Ungar & medier 2017: demografi fick barnen också svara på vilken information om sig själva de kan tänka sig att visa för andra på sociala medier.

- barn till lågutbildade föräldrar är mer restriktiva med vilken information de lämnar ut om sig själva.

- barn till lågutbildade föräldrar är mer öppna för att låta föräldrarna kan se alla inlägg.

Gräl handlar mer om tid än om innehåll

Barnen i åldern 9–16 år fick också frågan om de brukar bli osams med sina föräldrar om sin medieanvändning. Liksom 2015 visar 2017 års rapport att barn till utlandsfödda föräldrar oftare blir osams med föräldrarna än barn till svenskfödda föräldrar.

Gemensamt för både barn till svenskfödda och utlandsfödda föräldrar är att grälen handlar mer om hur lång tid barnen ägnar åt medier än om medieinnehållet.

Ladda ner undersökningen i pdf-format: Ungar & medier 2017: demografi

 För mer information:

Yvonne Åstrand, pressansvarig Statens medieråd tfn: 076 505 14 87
e-post yvonne.astrand@statensmedierad.se

Yvonne Andersson, utredare Statens medieråd tfn: 08 665 14 80
e-post yvonne.andersson@statensmedierad.se

Övrig information 

Statens medieråd är en expertmyndighet som följer medieutvecklingen och har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt: Yvonne Åstrand
yvonne.astrand@statensmedierad.se
076-505 14 87

Bilder

Länkar

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum