Umeå kommun

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Dela

Vilka tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller egentligen för serveringsställen under Coronapandemin? Det är viktigt att tydliggöra för både allmänhet och företagare vad som krävs av den som driver ett serveringsställe. Därför har Umeå kommun tagit fram en kortfattad information om vad som gäller för den som driver ett serveringsställe.

För att undvika och minska smittspridning av covid-19 gäller sedan 1 juli 2020 en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till 31 december 2020. Det serveringsställena har att förhålla sig till framgår i en föreskrift till lagen och det är den som kortfattat presenteras i Umeå kommuns informationsblad. Syftet är att öka kunskapen om vad lagen innebär.

Informationsbladet tar bland annat upp hur serveringsställen kan skapa förutsättningar för att undvika trängsel och vad som gäller för att inta mat och dryck. Även vikten av tydlig information till gäster och personal framhålls, ett ansvar som ligger hos ägaren som driver ett serveringsställe.

Det är kommunerna som har tillsynsansvar för lagstiftningen och befogenhet att besluta om förelägganden eller stängning om reglerna inte efterlevs.

Umeå kommun vill också tydliggöra att bestämmelsen om högst 50 personer gäller vid tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket restauranger och andra serveringsställen normalt inte omfattas av. Bestämmelsen gäller dock om restaurangen ordnar till exempel dans som är en offentlig tillställning liksom konserter m.m. Det innebär då att det inte får finnas fler än 50 personer på dansgolvet, men det kan finnas fler personer i övriga utrymmen i lokalen. Den som driver ett serveringsställe har ett ansvar att ta reda på i vilka fall regeln om 50 personer gäller och ska då kontakta polismyndigheten.

Mer information
Umeå kommuns informationsblad om smittskyddsåtgärder på serveringsställen: 
https://www.umea.se/download/18.3517c9d41734816375ad23/1594825492904/Tillf%C3%A4llig%20lag%C3%A4ndring%20serveringsst%C3%A4llen%2015%20juli%202020.pdf

Länsstyrelsen om den nya lagen: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.htmlKontakt
Jenny Wallin
Chef livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun
090-16 16 51
jenny.wallin@umea.se
www.umea.se/trangsel

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum