Region Uppsala

Snabbare provsvar målet när färre ska testas för covid-19

Dela
Med start idag anpassar Region Uppsala provtagningen för covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Den som är hostig och snuvig och har möjlighet att arbeta hemifrån behöver inte längre testa sig för att avgöra om det är covid-19 eller ett annat luftvägsvirus. Rådet till den här gruppen är att om man har symtom ska man räkna med att det är covid-19 och bete sig därefter. Stanna hemma i minst fem dagar och ta hand om dig själv som man gör när man är sjuk. Gå inte ut och träffa andra personer än dem du bor med, säger Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Provtagningen i Region Uppsala fortsätter, men kommer att ha en snävare inriktning än tidigare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

Nu rekommenderas PCR-testning bara till personer som har symtom och arbetar inom vård och omsorg eller andra som måste finnas på plats på sin arbetsplats eller i skolan de kommande fem dagarna. Om PCR- testet är negativt kan man få gå till jobbet eller skolan om man är tillräckligt frisk.

Bakgrunden till den nya rekommendationen är att analyskapaciteten i hela landet har slagit i taket. Väntetiderna för att få svar på covid-19-test har blivit allt längre, i vissa fall upp till en vecka, och då har man ofta inte längre någon nytta av provsvaret.

- Nu gäller det att fokusera provtagningen till där den gör allra mest nytta. Målet är fortfarande att minska smittspridningen, men för de flesta kommer det innebära att man uppmanas följa skyddsplikten och stanna hemma när man har symtom för att minska risken att smitta andra, säger Anna Gillman.

Region Uppsala kommer att noggrant följa analyskapaciteten hos laboratorierna och inte lämna ut fler provtagningskit än vad de hinner analysera i närtid. Målet är att komma ner till svarstider under 36 timmar.

- Det bästa är om det kan gå ännu snabbare, men det är i alla fall ett första steg, säger Anna Gillman.

Folkhälsomyndigheten har också justerat flera andra bestämmelser och rekommendationer till invånarna.

En nyhet är att den som har haft covid-19 de senaste tre månaderna, bekräftat med PCR- eller antigentest, inte längre behöver isolera sig vid förkylningssymtom.

Reglerna för så kallad hushållskarantän har också ändrats.

I fortsättningen gäller följande när någon annan i hushållet har symtom eller bekräftad covid-19:

  • Om du har fått vaccindos tre eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna behöver du inte stanna hemma.
  • Om du är ovaccinerad eller bara tagit två doser bör du stanna hemma i fem dagar. Om den i ditt hushåll som har covid-19 har fått diagnosen bekräftad och har fått förhållningsregler är det ett krav att stanna hemma.

Nyckelord

Kontakter

Biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman, tel 018-611 92 23

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka15.5.2023 08:58:00 CEST | Pressmeddelande

År 2011 uppgav 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i Uppsala län att de mådde bra eller ganska bra. År 2023 är motsvarande siffror 80 procent av pojkarna, men bara 58 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs. Detta är ett av resultaten i 2023 års stora enkätundersökning Liv och Hälsa Ung.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 april27.4.2023 16:41:56 CEST | Pressmeddelande

Brister hittade i fördjupad uppföljning av läkare Region Uppsala har gjort en fördjupad uppföljning av fem psykiatriker och en ortoped. Samtliga är verksamma inom Lag om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan. Av rapporten till sjukhusstyrelsen framgår att det framkommit allvarliga brister hos flera av vårdgivarna. Bristerna handlar bland annat om att man inte följer nationella behandlingsrekommendationer. Det saknas också strukturerad uppföljning av behandlingsresultatet och i många fall har besöksfrekvensen varit mycket hög. För tre av vårdgivarna rekommenderas Region Uppsala att upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. I två fall har det funnits allvarliga vårdskador som bör leda till Lex Maria-anmälan från läkarna. Sjukhusstyrelsen beslutade att en handlingsplan ska upprättas utifrån rapporten. En återrapportering ska lämnas till sjukhusstyrelsen i oktober. Oförändrad ekonomisk prognos efter mars Akademiska sjukhuset prognosticerar ett resultat på m

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 26 april26.4.2023 17:37:38 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsalas årsredovisning för 2022 godkänd Region Uppsala gjorde under 2022 ett plusresultat på 994 miljoner kronor. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 542 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen. Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2022 samt underskotten inom sjukhusstyrelsen och kulturnämnden och beslutade att 452 miljoner kronor av resultatet ska avsättas till resultatutjämningsreserven. (V) yrkade på att Region Uppsalas årliga miljöredovisning i framtiden behandlas av regionfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Yrkandet avslogs. Program för uppföljning fastställt Regionfullmäktige fastställde ett program för uppföljning av privata utförare och egen regi som konkurrerar på samma villkor som privata (LOV). Syftet med programmet är att förbättra Region Uppsalas uppföljning och kontroll av privata utförare samt de utförare inom egen regi som ingår i vårdva

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum