Brå

Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord

Dela

Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar en utvärdering från Brå.

Tidigare utreddes våldtäktsärenden i Stockholm Nord av åtta olika grupper som utredde grova brott. Eftersom det var en hög inströmning av andra grova brott, exempelvis gängrelaterade skjutningar, tenderade våldtäktsärendena att prioriteras ner, vilket ledde till långa utredningstider och höga ärendebalanser. Idag utreds majoriteten av alla våldtäktsärendena på samma ställe.

– Fördelarna med en specialiserad utredningsgrupp är att utredarna är motiverade och att det byggs upp kompetens och effektiva rutiner, och att samma utredare håller i ett ärende från start till slut. Det har även anställts fler utredare, vilket tillsammans med att våldtäktsärendena är fredade leder till en resursförstärkning säger Mona Backhans, utredare på Brå.

Sedan Sexualbrottsgruppen infördes har utredningstiderna hos Stockholm Nord kortats med cirka 28 procent jämfört med tidigare. Utredningstiden är nu på drygt 70 dagar, vilket är 20 dagar lägre än medianen för övriga Sverige.

Brås genomgång av förundersökningar och registerdata tyder även på att kvaliteten i utredningsarbetet har ökat och att utredningarna är mer genomarbetade. Den bilden delas även av de åklagare som har deltagit i studien. Att utredningarna är mer genomarbetade har även lett till en ökad rättstrygghet för målsägarna.

− Den mest betydande förbättringen är att utredningarna bedrivs mer skyndsamt Det beror bland annat på att Sexualbrottsgruppen kontaktar målsägaren och förordnar ett målsägarbiträde snabbare än Grova brott gjorde tidigare, säger Mona Backhans. Andelen utredningar med allvarliga brister har också minskat.

Andelen ärenden som redovisats till åklagare har ökat sedan Sexualbrottsgruppen infördes, men ökningen skiljer sig inte avsevärt från utvecklingen i liknande polisområden. Andelen redovisade ärenden ligger nu på samma nivå som övriga Sverige, 15 procent.

− Även om det fortfarande finns ett visst utrymme för förbättringar är det kanske inte möjligt att nå så mycket högre. Det beror bland annat på att det finns bevisproblem i många våldtäktsärenden, att ärenden anmäls efter lång tid, eller att målsägaren inte vill medverka. Det finns alltså faktorer som den utredande enheten har svårt att påverka, säger Mona Backhans.

Att specialisering fungerat väl i Stockholm Nord behöver inte betyda att det är en organisationsmodell som passar i alla övriga polisområden. Men även för områden som väljer en annan modell finns det lärdomar att dra av Stockholm Nords arbetssätt, enligt Brås bedömning.

Fakta

Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen i samverkan med polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom Polisområde Stockholm Nord.

Rapporten Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord går att ladda ner på bra.se

Kontakt:

Mona Backhans, utredare. Telefon: 08-527 58 515, e-post: mona.backhans@bra.se

Anna Horgby, utredare. Telefon: 08-527 58 521, e-post: anna.horgby@bra.se

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Trosa har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Öst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Öst är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Trosa och minst i Gnosjö. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum