Akademiska sjukhuset

Snabbtypning av coronavirus kan förbättra smittspårningen

Dela

Ett laboratorium på Akademiska sjukhuset har stegvis börjat införa snabb PCR-typning av SARS-CoV-2-varianter. Detta med anledning av den snabba spridningen av en brittisk mutation av coronaviruset, men även förekomsten av en brasiliansk och sydafrikansk mutation. Metoden kan förbättra smittspårningen och påverka smittspridningen.

  - Med de nya metoderna kan varianterna kännas igen genom analys av olika mutationer i deras arvsmassa (RNA). Metoderna förväntas endast användas under perioder när det epidemiologiska läget kräver detta, säger Johan Lindh, sektionschef inom klinisk mikrobiologi på Akademiska sjukhuset.

Det är virologavdelningen inom sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien som utvecklat metoden

 

För mer information, kontakta:

Johan Lindh, sektionschef klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, tel: 076-100 11 12, e-post: johan.lindh@akademiska.se

Anders Bergqvist, mikrobiolog, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 39 37, e-post: anders.bergqvist@akademiska.se

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

Hjärt- och njursjukdom vanligare vid typ 1-diabetes än typ 2-diabetes19.3.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Hjärt- och njurkomplikationer är vanligare vid typ 1-diabetes jämfört med typ 2-diabetes, även kallad åldersdiabetes. Det framgår av en norsk-svensk registerstudie från Akademiska Sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med andra svenska och norska forskare. Fynden anses intressanta och delvis överraskande eftersom dessa sjukdomar ofta hänger samman med de riskfaktorer som är vanligast hos personer med typ 2-diabetes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum