Stockholms stad

Snart är nya Vasagatan färdig – avslutande arbeten påverkar trafiken nattetid

Dela

Vasagatan byggs om till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata och projektet närmar sig nu sitt färdigställande. Under maj och juni ska olika avslutande arbeten ske i Vasagatans bilkörfält. Nya refuger och trafikljus ska monteras, gatan ska få ny asfalt och även linjemålas. Alla dessa arbeten planeras ske nattetid och kommer att påverka trafiken på gatan.

Visionsbild Vasagatan, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Illustration: Sweco.
Visionsbild Vasagatan, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Illustration: Sweco.

Natten mot måndagen 2 maj börjar arbetet med att montera nya refuger och installera nya trafikljus på hela Vasagatan. Totalt ska ett 30-tal refuger monteras ute i bilkörfälten längs gatan. Refuger är upphöjningar i vägbanan som avgränsar de olika körfälten. För att begränsa trafikpåverkan kommer arbetet ske nattetid under vardagar mellan klockan 21.00-06.00 fram till och med den 25 maj. Arbetena kommer utföras på olika platser längs hela Vasagatan mellan Norra Bantorget och Tegelbacken.

–Nu går vi in i slutfasen av projektet och genomför de sista avslutande arbetena ute i biltrafikens körfält på hela Vasagatan. Det kan låta och bli stökigt för de som rör sig på gatan sena kvällar och nätter men snart är vi helt klara, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projekt Vasagatan på trafikkontoret i Stockholms stad.

I juni asfalteras hela Vasagatan

När alla refuger och trafiksignaler har monterats ska alla bilkörfält på Vasagatan få ny asfalt. Först behöver den nuvarande asfalten fräsas upp och jämnas till, sedan läggs ett nytt lager asfalt. Omledning av trafik runt arbetsområdena sker med flaggvakter och bilar med pilmarkeringar som visar vägen. När hela gatan är asfalterad ska nya linjer för indelning av bilkörfält, cykelbanor, övergångsställen och liknande målas. Alla dessa avslutande arbetsmoment kommer att ske nattetid.

–Om allt går fortsatt bra beräknas nya Vasagatan bli klar i juli, två månader tidigare än plan, säger Anette Ullskog.

Om projektet

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Bredare trottoarer, nya och fler träd och sittplatser, nya cykelbanor och cykelparkeringar, ny belysning och nya ledstråk för att öka tillgängligheten. Det blir resultatet på Vasagatan när hela projektet är klart. I samband med att gatan byggs om läggs även nya ledningar för el och fiber under marken. Stockholms stads arbete med att bygga om Vasagatan pågår 2018-2022.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Visionsbild Vasagatan, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Illustration: Sweco.
Visionsbild Vasagatan, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Illustration: Sweco.
Ladda ned bild
Vasagatan före projektstart, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Foto: Lennart Johansson.
Vasagatan före projektstart, vy från Klarabergsgatan i riktning norrut. Foto: Lennart Johansson.
Ladda ned bild
Karta över området som omfattas av projektet under byggtiden 2018-2022: Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Illustration: Stockholms stad.
Karta över området som omfattas av projektet under byggtiden 2018-2022: Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Illustration: Stockholms stad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Ungdomsorkestrar från Järva, Skärholmen och Farsta intar Berwaldhallen 22 maj 202213.5.2022 09:58:38 CEST | Pressmeddelande

160 ungdomar från stadens förorter spelar på Berwaldhallen tillsammans med musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester, under ledning av konferencier Kalle Moraeus. Genom Kulturskolans orkesterskola El Sistema Stockholm intar de unga musikerna scenen den 22 maj kl. 15:00, då deras läsår avslutas i ett sprakande musikaliskt firande. Välkommen även på genrepet 14.00.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum