Norrköpings kommun

Snart sker övergången till kommunens nya väktarorganisation

Dela

Den första april går Norrköpings kommun enligt avtal över till en ny väktarorganisation för kommunens verksamheter. Securitas Sverige AB kommer att fortsätta leverera tjänsten men i en ny form med fler fasta tjänster och minst två väktarbilar igång större delen av dygnet. Insatserna kommer att utföras i tät samverkan med kommunens säkerhetsenhet och andra verksamheter i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

Foto: Nicole Olsson
Foto: Nicole Olsson

När det nya avtalet träder i kraft integreras väktartjänsten som en del av arbetet vid säkerhetsenheten på kommunstyrelsens kansli, bland annat genom att en gruppledare från Securitas utgår därifrån. Genom ett nära samarbete kring planeringen av insatser för ökad säkerhet och trygghet i kommunens verksamheter förväntas kommunen kunna genomföra mer träffsäkra operativa åtgärder än tidigare.

– Det blir en mer kraftfull bevakning än i nuläget. Genom dygnstäckningen kan vi ta ett mer strukturerat grepp mot problem som uppstår kring exempelvis kommunens skolor, förskolor och boenden och arbeta fokuserat mot källan såväl dag som natt. Effekterna av god planering innebär även att extrabeställningar från verksamheterna av väktartjänster inte ska behövas, säger Richard Tjernström, säkerhetschef i Norrköpings kommun.

Den nya organisationen har också i uppdrag att i större omfattning än tidigare arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom regelbundna besök på fritidsgårdar och liknade platser. Sådant arbete ska ske i nära samverkan med berörda kommunala verksamheter samt polis och räddningstjänst.

– Den nya väktarorganisationen är en viktig del i arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Genom det här avtalet får vi ut mer av de resurser som avsatts för bevakningsarbete, samtidigt som vi kan öka samverkan mellan väktarna och våra övriga förebyggande åtgärder mot brottslighet, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya avtalet omfattar i praktiken runt 10 heltidstjänster och innebär att kommunens väktarresurser är i tjänst med minst två väktarbilar större delen av dygnet. Kostnaden beräknas till sex miljoner kronor per år, vilket ligger i samma nivå som tidigare års kostnader för bevakningstjänster.

Om kommunväktare 
Norrköpings kommun är en stor organisation med över 11 000 medarbetare i många olika verksamheter. Så gott som dagligen påverkas några av dessa av säkerhetsrelaterade händelser. Det kan röra sig om inbrott eller skadegörelse, stöld av egendomar, mindre bränder eller otillåten påverkan mot personal eller andra personer på plats. Kommunväktare finns därför tillgängliga dygnet runt för att tillsammans med kommunens säkerhetsenhet säkerställa att kommunen kan bedriva verksamheter med ett minimum av störningar, så att de kan fungera som planerat och exempelvis personal, elever, boende och besökare kan känna trygghet.

Kontakt:
Richard Tjernström
Titel: säkerhetschef
Telefon: 073-078 20 67

Olle Vikmång (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-687 15 38

________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Foto: Nicole Olsson
Foto: Nicole Olsson
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum