Försäkringskassan

Snart vänder sjuktalen nedåt

Dela

Försäkringskassans nya prognos visar att en vändning i utvecklingen av sjuktalen kan väntas omkring årsskiftet.

Prognosen för sjukpenningen sänks kraftigt. Det beror i huvudsak på att sjukfallen nu blir kortare samtidigt som inflödet av nya sjukfall ligger på en stabil nivå. En allt större del av sjukfallen avslutas nu under det första året, det är sannolikt en effekt av Försäkringskassans förstärkta kvalitetsarbete med fler och bättre bedömningar inom rehabiliteringskedjan.

I två av tjugoett län har sjukpenningtalet minskat sedan årsskiftet, i ytterligare tio län är vändningen nära. Detta ger bra förutsättningar att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar vid utgången av år 2020.

- Det är en positiv utveckling som vår prognos visar på. Vi har under en tid arbetat med att öka kvaliteten i våra bedömningar vilket har gett resultat. Vi vet att det sker mycket arbete hos hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, men vi behöver ytterligare förstärka vårt gemensamma arbete för att förebygga sjukskrivningar och föra fler människor tillbaka till arbete, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan.

Prognosen för assistansersättning visar på fortsatt ökade kostnader. Statens utgifter för assistansersättning beräknas öka till ungefär 26 miljarder nästa år och sedan med ytterligare 3 miljarder kronor till 2021.

Prognos och tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.  

Här hittar du information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Fakta

  • Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde lämnas till regeringen fem gånger per år. Det här är den femte prognosen för 2016.

  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

  • Sjukpenningtalet i september 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,5 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med augusti 2016.

  • Antalet pågående sjukfall var i juli 2016 181 751 varav 64 653 hade pågått i mer än ett år.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum