Socialdemokraterna

Socialdemokraterna går till val på en generalplan för snabbt utbyggd elproduktion för billig el

Dela

Sverige behöver mycket mer el de närmaste åren för att få ned elpriserna, men också för att leda klimatomställningen och skapa jobb när industri och transporter ställer om från fossila bränslen till el. Därför går Socialdemokraterna till val på generalplan för kraftigt förstärkt elproduktion och mer billig el.

– Många husägare får ont i magen bara de tänker på elräkningen. Pensionärer och barnfamiljer undrar hur de ska få ihop ekonomin. Då behöver vi mer el, av alla slag. Vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och solenergi. Och vi behöver breda blocköverskridande samtal för en ny energiöverenskommelse. Så tar vi ansvar för Sverige, säger finansminister Mikael Damberg.

Vi ska skapa fler jobb över hela landet genom att leda klimatomställningen. För att lyckas med det ska vi genomföra vår tids elektrifiering av transporter och industri. Det kommer att kräva stora mängder el till bra pris, redan de närmaste åren.

– Sverige ska leda klimatomställningen genom att ställa om industrin och skapa tusentals jobb i hela landet. Det förutsätter en kraftigt utbyggd elproduktion och ett brett nyttjande av alla energislag. För att få ner elpriserna och skapa trygga förutsättningar för vanligt folk och svensk industri behöver Sverige en generalplan som kraftigt ökar elproduktionen, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Beskrivning av förslagen

Stötta hushåll och företag genom ett högkostnadsskydd för höga elpriser

Vi vill återföra minst 60 miljarder på kort sikt, med hjälp av de flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät ansvarar för. Vi vill att de ska komma tillbaka till barnfamiljer, pensionärer och företagare redan i vinter.

Breda energipolitiska samtal för en ny energiöverenskommelse

Svensk elproduktion behöver långsiktighet och ansvarstagande. Vi vill ha breda blocköverskridande samtal om energipolitiken. Låt oss inte ideologisera energidebatten utan titta pragmatiskt på vad som löser Sveriges problem, här och nu.

Mer vindkraft långt ute till havs

Sveriges långa kust ger oss mycket goda möjligheter att bygga vindkraft långt ute till havs. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd och tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft ska halveras mot idag.

Riva de byråkratiska hindren för ökad elproduktion

Sverige behöver mer el och mindre byråkrati. Långsamma tillståndsprocesser ska röjas undan och vi vill minst fördubbla takten i utbyggnaden av elnätet. Samtidigt är det viktigt att kostnaderna för utbyggnaden av elnätet är rimliga oavsett var i landet man bor. En översyn av indelningen av elprisområden ska göras.

Se över vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi vill se över vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Vi måste trygga Sveriges elförsörjning. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga fossilfria energislag. I de energipolitiska samtal som vi vill se utesluter vi inga frågor, inte heller frågor om var eventuella nya kärnkraftverk får byggas och om att justera antal tillåtna reaktorer.

Inför ett stöd till storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige

Vi har stora resurser i vårt svenska skogs- och jordbruk, som kan spela en nyckelroll i klimatomställningen. Idag är biodrivmedel är dyrare att producera än fossila drivmedel och det känns i plånboken när vi tankar. Vi ska öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel med ett särskilt stöd för storskalig produktion av biodrivmedel, så att det blir lättare att tanka fossilfritt i Sverige.

Krav på att installera fler solceller på offentliga och kommersiella byggnader

Solpanelerna ska bli fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader. Vi vill ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader - så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

Värna vattenkraften

Vattenkraften är ryggraden i svensk elproduktion. Vi vill säkra vattenkraftens möjligheter att producera el när miljökraven omprövas.

Ta fram en kraft- och fjärrvärmestrategi

Vi ska ha en strategi för svensk fjärr- och kraftvärme, för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn så att den kan avlasta elsystemet.

Vi ska satsa på svensk produktion av vätgas

Vi vill ta fram en nationell plan för vätgasinfrastruktur, som ska samplaneras med elinfrastrukturen.

Presskontakt

Per Strängberg, pressekreterare hos Mikael Damberg

073-093 90 56, per.strangberg@regeringskansliet.se

Rosaline Marbinah, pressekreterare hos Khashayar Farmanbar

076-133 73 48, rosaline.marbinah@regeringskansliet.se

Bilder

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum