Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna går till val på mobilförbud på lektionstid i grundskolan

Dela

Socialdemokraterna bygger vidare på det största trygghetspaketet i modern tid med åtgärder för ordning och reda i skolan. Idag presenterade partiet vallöftet att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Syftet är att skapa ordning och reda i klassrummen och på så sätt bidra till en bättre kunskapsinhämtning.

- Vi socialdemokrater vill ta bort varje hinder för elevens möjligheter att kunna klara skolgången och forma sin framtid. Bland det viktigaste för att uppnå det är att skapa ordning och reda i klassrummet. Skolan ska vara en trygg plats för studiero och inlärning, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Studiero för ökad kunskapsinlärning

OECD har i rapporter om den svenska skolan pekat på att ökad studiero är en av de viktigaste komponenterna för att förbättra PISA-resultaten. Stökig miljö drabbar alla elever och kunskapsinhämtningen negativt. Enligt Skolinspektionens skolenkät svarar var tredje elev i årskurs nio att de inte har studiero på lektionerna. Mer än var tionde elev uppger att de känner sig otrygga i skolan. Var fjärde elev i årskurs 9 känner inte att de vuxna i skolan reagerar tillräckligt om någon elev blir kränkt. Det är mot den bakgrunden som Socialdemokraterna nu går fram med förslaget om mobilförbud i grundskolan.

- Om barn ska kunna lära sig så mycket som möjligt måste skoldagen präglas av studiero. Många elever och lärare tycker att användningen av sociala medier stör i klassrummet. Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner, säger gymnasieminister Anna Ekström (S)

Förslaget bygger på att utgångspunkten att användningen av mobiltelefoner är förbjuden i klassrummet i grundskolan. Vallöftet syftar också till att större hänsyn ska tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Skolans rektor har dock möjlighet att frångå mobiltelefonförbundet genom beslut inom ramen för de lokala ordningsreglerna. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

För mer information:

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Magdalena Andersson 072–5442866

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström 072–2094520

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Socialdemokraterna vill fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden, på barnfamiljer, pensionärer och på kompromisslös kamp mot brotten. Alla som kan jobba ska jobba och man ska kunna leva på sin lön. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Vi ska framåt tillsammans. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.”

Nyckelord

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum