Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna presenterar förslag för framtidens fritids

Dela

Idag presenterar Socialdemokraterna flera förslag för att utveckla fritids. S permanentar 500 miljoner kronor för att öka lärartätheten och minska barngrupper. Därutöver tillförs 250 miljoner kronor för att anställa fritidsutvecklare och skapa samarbete med idrottsrörelsen.

Socialdemokraterna vill staka ut en väg för framtidens fritids, där fritidsverksamheten blir en betydelsefull del av fler barn och föräldrars vardag och bidrar till att alla barn får en meningsfull och aktiv fritid.

Därför föreslår S följande:

Framtidens fritids för lärande och rörelse

o   Ge alla barn en aktiv och meningsfull fritid. Idag känner många föräldrar stress över att följa sina barn till olika fritidsaktiviteter och tyngs av dåligt samvete över att inte kunna eller hinna hjälpa till med läxorna. Fritids kan kompensera för elevers skilda hemförhållanden och underlätta vardagen för barnfamiljer. Vi Socialdemokrater vill satsa 250 miljoner kronor för att utveckla fritids så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter och kunna göra sin läxa i lugn och ro under fritidshemstid.

  • Alla kommuner ska ha en fritidsutvecklare. Fritidsutvecklarna ska ha ansvar för att utveckla skolans och fritidshemmens samarbete med kulturskola och föreningsliv. En målsättning ska vara att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever.
  • Samarbete med idrottsrörelsen för att ha träningar inom eller i anslutning till fritids. Det finns redan i dag ett nära samarbete mellan skola och föreningsliv på flera platser i landet. För att kunna ha träningar inom eller i anslutning till fritids krävs att medel skjuts till för samarbete med idrottsrörelsen.

o   Öka personaltätheten och minska grupperna på fritids

  • Införande av nationella riktmärken för elevgruppernas storlek. De riktmärken för barngruppernas storlek som vi infört i förskolan har blivit en tydlig målsättning och statistiken visar att den genomsnittliga barngruppen i förskolan har minskat betydligt de senaste åren. Vi vill nu tydliggöra vad som är en lämplig gruppstorlek även på fritids och kommer därför att ge Skolverket i uppdrag att, baserat på forskning, införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek.
  • Investering i mer personal i fritids. Den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar 500 miljoner kronor per år 2017- 2019 för att höja kvaliteten och personaltätheten på fritids. Det har haft effekt. Elevgrupperna har minskat med mer än ett barn per grupp under mandatperioden. Nu permanentar vi satsningen för att fortsätta höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna på fritids.

Kontakt:

Isabel Lundin, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Tel: 076 – 296 46 38

Malin Appelgren, pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Tel: 072- 208 96 16

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum