Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 2016

Dela

225 miljarder kronor eller i snitt drygt 600 miljoner kronor om dagen betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och bidrag under 2015. Det motsvarar 5,4 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Lite mer än hälften av socialförsäkringens utgifter gick till sjuka och personer som lever med funktionsnedsättning. Till barnfamiljer gick 33 procent av utgifterna, vilket motsvarande cirka 76 miljarder kronor. Resterande utgifter består av ett antal andra ersättningar, främst inom arbetsmarknadsområdet. De här och en mängd andra intressanta fakta om socialförsäkringen finns att läsa i årets upplaga av Socialförsäkringen i siffror, som årligen ges ut av Försäkringskassan för att på ett överskådligt sätt samla statistik kring de försäkringar som myndigheten administrerar.

I år ligger extra stort fokus på arbetsskadeförsäkringen, som är Sveriges äldsta socialförsäkring. Arbetsskadeförsäkringens utformning har förändrats under de hundra år som försäkringen har funnits, från att ha varit en olycksfallsförsäkring har försäkringen efterhand även kommit att omfatta arbetssjukdomar. Arbetsskadeförsäkringen har under sin framväxt i allt högre grad kommit att samordnas med sjukförsäkringens ersättningar. En stor del av de personer som idag drabbas av arbetsskador får ersättning från sjukförsäkringen under den akuta sjukdomstiden.  Under 2015 betalade Försäkringskassan ut 3,1 miljarder kronor inom arbetsskadeförsäkringen, varav livräntor stod för cirka 85 procent av utgifterna.

Rapporten går att läsa här.

Några andra intressanta fakta:

  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2015 gick 74 procent till kvinnor och 26 procent till män

  • Antalet föräldrar med vårdbidrag har ökat med mer än 80 procent sedan år 2001. 84 procent av vårdbidraget betalades ut till kvinnor och 16 procent betalades ut till män år 2015.

  • Totalt fick 610 000 personer sjukpenning någon gång under år 2015, varav 64 procent var kvinnor och 36 procent var män.

  • 51 procent av befolkningen i åldrarna 20 år eller äldre har använt det allmänna tandvårdsbidraget under 2015.

Fakta

Försäkringskassan är en officiell statistikmyndighet och administrerar Sverige näst största statistikdatabas (efter SCB). På vår hemsida hittar du det mesta av den aktuella statistiken, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen: www.forsakringskassan.se/statistik

Har du en fråga kring statistik om socialförsäkringen, maila statistikenheten@forsakringskassan.se

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum