Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 2017

Dela

227 miljarder betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och bidrag under 2016. I förhållande till BNP har utgifterna för socialförsäkringen minskat över tid. År 2016 motsvarade utgifterna för socialförsäkringen 5,2 procent av BNP, en nivå som är lägre än den varit under de senaste 30 åren.

Socialförsäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om hen bor eller arbetar i landet. Detta innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- och/eller bosättningsbaserade.

Något mer än hälften av utgifterna för socialförsäkringen gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning, en tredjedel gick till barn och familjer samt resterande del till andra ersättningar inom främst arbetsmarknadsområdet. Av de ersättningar som Försäkringskassan administrerar så var det statliga tandvårdsstödet det som hade flest mottagare, 4 242 117 stycken.


Andra intressanta fakta:

- Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2016 gick 73 procent till kvinnor och 27 procent till män

- Totalt fick 625 440 personer sjukpenning någon gång under året 2016, varav 64 procent var kvinnor och 36 procent män

- Knappt 1,3 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2016. Av dessa föräldrar var 78 procent kvinnor.

- Av mottagarna av assistansersättningen var 46 procent kvinnor och 54 procent män under 2016.

Allt det här finns att läsa i publikationen Socialförsäkringen i siffror som bifogas pressmeddelandet.

Fakta
Försäkringskassan är en Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På vår hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen: www.forsakringskassan.se/statistik


Har du en fråga kring statistik om socialförsäkringen, maila statistikenheten@forsakringskassan.se

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum