Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 2017

Dela

227 miljarder betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och bidrag under 2016. I förhållande till BNP har utgifterna för socialförsäkringen minskat över tid. År 2016 motsvarade utgifterna för socialförsäkringen 5,2 procent av BNP, en nivå som är lägre än den varit under de senaste 30 åren.

Socialförsäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om hen bor eller arbetar i landet. Detta innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- och/eller bosättningsbaserade.

Något mer än hälften av utgifterna för socialförsäkringen gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning, en tredjedel gick till barn och familjer samt resterande del till andra ersättningar inom främst arbetsmarknadsområdet. Av de ersättningar som Försäkringskassan administrerar så var det statliga tandvårdsstödet det som hade flest mottagare, 4 242 117 stycken.


Andra intressanta fakta:

- Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2016 gick 73 procent till kvinnor och 27 procent till män

- Totalt fick 625 440 personer sjukpenning någon gång under året 2016, varav 64 procent var kvinnor och 36 procent män

- Knappt 1,3 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2016. Av dessa föräldrar var 78 procent kvinnor.

- Av mottagarna av assistansersättningen var 46 procent kvinnor och 54 procent män under 2016.

Allt det här finns att läsa i publikationen Socialförsäkringen i siffror som bifogas pressmeddelandet.

Fakta
Försäkringskassan är en Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På vår hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen: www.forsakringskassan.se/statistik


Har du en fråga kring statistik om socialförsäkringen, maila statistikenheten@forsakringskassan.se

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum