Norrköpings kommun

Socialkontoret i Norrköping anmäler brister i handläggningen enligt Lex Sarah

Dela

En person som haft omfattande insatser från socialkontoret under flera år avslutade sitt liv under våren 2021. Den internutredning som socialkontoret gjort visar att dokumentationen i ärendet varit bristfällig.

Utredningen kan se att insatserna som getts på hemmaplan har varit omfattande och anpassats efter personens behov, men detta kan inte utläsas av dokumentationen. Utredningen visar också att samverkan med Region Östergötland inte har varit tillräcklig.

Med anledning av detta har socialkontoret tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att motverka att liknande brister sker igen:

  • Säkerställa att socialkontoret utreder och bedömer den enskildes behov av stöd på ett tillräckligt omfattande sätt utifrån ärendets art.
  • Säkerställa att relevanta bedömningar dokumenteras.
  • Säkerställa att socialkontoret i ärenden där den enskilde har en samsjuklighet initierar samverkan med sjukvården och SIP (samordnad individuell plan) i ett tidigt skede.
  • Öka samverkan med Region Östergötland vid samsjuklighet.

Kontakt:
Maria Torgersen
Titel: verksamhetschef
Telefon: 011-15 25 29

Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

______________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun nysatsar och förstärker sitt fokus på företag22.6.2021 14:03:56 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun planerar flera företagsfrämjande satsningar som ska leda till snabbare och bättre service, samt stärka och växla upp samarbetet mellan företag, offentlig sektor och forskning. För att förstärka effekten utförs även organisatoriska förändringar och tillförsel av medel. Målet är ett förbättrat näringslivsklimat, samt fler arbetsplatser och arbetstillfällen. Idag, tisdagen den 22 juni, genomförde Norrköpings kommun en pressträff för att berätta mer om satsningarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum