Försäkringskassan

Socioekonomiskt svaga grupper använder tandvårdsbidraget minst

Dela

Idag presenteras en ny analys från Försäkringskassan som tittar på i vilken utsträckning olika delar av befolkningen använder det allmänna tandvårdsbidraget som infördes 2008. Den visar bland annat att personer med låg inkomst samt utlandsfödda använder bidraget i lägre utsträckning än andra.

– Utlandsfödda och socioekonomiskt svaga grupper, som enligt andra studier generellt har sämre tandstatus och därmed ett större behov av tandvård, använder bidraget mer sällan, säger Lars Sjödin, tandvårdsexpert på Försäkringskassan.

Av de med hög inkomst använde 80 procent bidraget att jämföra med 48 procent av de med låg inkomst.

– Det är viktigt för både individ och samhälle att få dessa människor att mer regelbundet besöka tandvården, menar Lars Sjödin.

Det allmänna tandvårdsbidraget är en del av det nuvarande statliga tandvårdsstödet. Bidraget är i dag 150 eller 300 kronor per år beroende på ålder. Det ska stimulera till regelbundna besök i tandvården för att ge befolkningen bättre förutsättningar för en god tandhälsa.

– Det är nu angeläget att fortsätta följa användningen av det allmänna tandvårdsbidraget för att se om skillnaderna består över tid eller vid förändringar av bidraget. Syftet med bidraget är ju att stimulera till regelbundna förebyggande tandvårdsbesök. Därför måste vi lyfta fram vilka grupper som använder det mer sällan och dessutom antas ha sämre tandhälsa, säger Lars Sjödin.

Andra resultat i rapporten är bland annat att andelen av befolkningen som använde tandvårdsbidraget under perioden var högst i Hallands och Jönköpings län på 74 procent, lägst i Norrbotten med 62 procent samt att sammanboende använder tandvårdsbidraget mer än ensamstående.

 

För mer information
Kontakta presstjänsten på 010-116 98 88.

Läs mer i Korta analyser 2017:5
https://www.forsakringskassan.se/statistik/publikationer/korta-analyser

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum