Stockholms stad

Södermalm går emot trenden och satsar på demensteam i hemtjänsten

Dela

Socialstyrelsen larmar om att stor del av personalen som vårdar demenssjuka saknar rätt utbildning. Men i Södermalms stadsdelsförvaltning har man kommit långt med både utbildningar och nya arbetssätt.

I sin senaste rapport om demensvården pekar Socialstyrelsen på en kompetensbrist inom hemtjänsten. I nästan var femte hemtjänstverksamhet har ingen i personalen genomgått den mest basala webbutbildningen om demens.

Inom hemtjänstenheten på Södermalm ser det dock helt annorlunda ut.

– Vi har sedan många år ett välfungerande demensteam på Hornstulls servicehus och under 2017 startade vi ytterligare ett demensteam inom den kommunala hemtjänsten på Södermalm (Södertjänst), säger Anette Olrog, enhetschef hemtjänstenheten Södermalms stadsdelsförvaltning.

Specialister inom hemtjänsten

Demensteamen på Södermalm träffas regelbundet för kompetensutveckling och för att utbyta erfarenheter med varandra. Målet är att äldre med demensdiagnos eller kognitiv funktionsnedsättning får en mer personanpassad hjälp.

Fakta

Demenssjukdomar påverkar hjärnan och vårt sätt att uppfatta saker. Den som har fått en demenssjukdom kan behöva hjälp med att bland annat köpa och laga mat, diska, städa, tvätta och duscha.

Vissa får flytta in till ett boende för att få hjälp. Men det har blivit allt vanligare att bo kvar i sitt eget hem och istället få hjälp av personal från hemtjänsten.

Sedan 2012 har Södermalms stadsdelsförvaltning satsat på kompetensutveckling för hemtjänstpersonal kring demenssjukdomar.

Under 2018 kommer personalen på Södertjänst utveckla sina demensteam, ordna reflektionsträffar och få stöd för att utveckla vidare den personcentrerade omsorgen av personer med demensdiagnos.

Kontakter

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum