Umeå kommun

Söker EU-pengar för stadsutveckling

Dela

Umeå kommun går vidare och söker pengar från EU:s Horizon 2020-program i två olika samarbeten med flera andra europeiska städer, företag och universitet. Målet är att utveckla grönområden för att främja hälsa och välmående i städer.

Planen är att med sökta medel finansiera två utvecklingsprojekt:

  • ”Gröna helande kilen”, skogsområdet mellan Universitetsstaden, Tomtebo strand och Ålidhem, ska göras mer tillgängligt med besökspunkter, aktiviteter för rörelse, avslappning och samvaro. Det är Umeås bidrag i projektsamarbetet ”Liveable cities”.
  • Bölevägen på Teg ska rustas upp i fyra etapper, med åtgärder som bland annat höjer trafiksäkerhet och ökar hälsa. Det är Umeås bidrag i projektsamarbetet ”Go GreenRoutes”.

Projekten är i linje med flera av kommunens miljö- och hälsomål, till exempel god samhällsplanering och goda livsvillkor.

Utveckling ska ske i samarbete främst med människor som normalt inte vistas i skog och mark, till exempel utrikesfödda kvinnor, socialt utsatta ungdomsgrupper och människor med psykisk ohälsa.

Tänkt budget för Umeå kommun är cirka 600 000 Euro (cirka 6 miljoner kronor) per projekt. Horizon 2020-projekt är helt finansierade, så kommunen behöver inte vara med och betala. Vid positivt besked kan projekten starta under hösten 2020 och pågå i fyra år.

Mer information:

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 13 36
070-610 47 85
janet-agren@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Carina Aschan
projektledare
Umeå kommun
070-330 60 25
carina.aschan@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum