Solna stad

Solna stads budget 2021: Fokus på barn, unga och äldre

Dela

Den 30 november beslutade kommunfullmäktige i Solna stad om verksamhetsplan och budget för 2021. Budgeten tillkommer i ett tufft ekonomiskt läge till följd av pandemin och lågkonjunkturen men innehåller ändå satsningar på stadens kärnverksamheter – äldre, skola och förskola. Skatten förblir oförändrad.

Nu har verksamhetsplan och budget för 2021, med inriktning för 2022–2023, beslutats av kommunfullmäktige. Budgeten tillkommer i ett ekonomiskt tufft läge till följd av pandemin och lågkonjunkturen, som påverkar Solna stads ekonomiska förutsättningar. Staden har till följd av ekonomiska överskott en stabil grund att stå på och kan därför fortsatt göra ekonomiska satsningar på stadens verksamheter med ett särskilt fokus på skola, förskola och äldreomsorg. Dessutom utökas medelsreserven under 2021 för att staden ska ha en beredskap att hantera ökade kostnader som kan uppstå till följd av pandemin och dess följdverkningar.

– Budget och verksamhetsplan för 2021 möter ökade behov av välfärd i ett läge med lågkonjunktur och pågående pandemi, med fokus på framför allt barn, unga och äldre i Solna. Tack vara goda förutsättningar med fortsatt tillväxt och många år av ekonomiska överskott, står staden på en stabil grund, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Satsningar på barn, unga och äldre

Budgeten fokuserar på stadens kärnverksamheter – äldreomsorg, skola och förskola. En särskild satsning på 19 miljoner kronor görs på Solnas äldre för att dels säkra kvaliteten i äldreomsorg, hemtjänst och LSS, dels förebygga ensamhet hos äldre, utveckla digitala verktyg, modernisera hemtjänsten och kompetensutveckla personal. Det görs också en riktad satsning på 11 miljoner kronor på skolan för att skapa bättre förutsättningar för att möta barn med behov av särskilt stöd i Solnas skolor och för att främja kunskapsresultaten genom digitalisering. Dessutom satsas 7 miljoner kronor för att förbättra kvaliteten i förskolan och fortsatta satsningar görs på upprustning av lekplatser och ombyggnad av förskolor för att möjliggöra mindre barngrupper.

Miljö, klimat och trygghet

Verksamhetsplan och budget för 2021 har även en fortsatt inriktning på miljö, klimat och trygghet. Det görs en särskild satsning på 17 miljoner kronor för att fortsätta att genomföra cykelplanen. Det görs också en satsning på 1 miljon kronor för att förbättra luftkvaliteten och på 2 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Solnas vattenförekomster. Det görs även en satsning på att intensifiera trygghetsarbetet i staden med bl a 2 miljoner kronor för att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön. Dessutom riktas även en särskild satsning på idrottsplatser och på att möjliggöra ett elljusspår till Igelbäckens naturreservat.

Oförändrad skatt 2021

Solna stad har en god ekonomi och tillväxt. Förutom inriktning och ekonomiska ramar för stadens verksamheter innehåller budgeten beslut om skattesats för 2021, vilken ligger kvar på nuvarande nivå: 17,12 per skattekrona. Bakom förslaget till budget för 2021 står en blågrön majoritet i Solna, bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Bilder

Dokument

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum