Solna stad

Solna växer hållbart i takt med kollektivtrafikens utbyggnad

Dela

Fler väljer kollektivtrafiken i Solna än i någon annan kommun i regionen. Som landets jobbtätaste kommun får det stor betydelse för klimatpåverkan hur enkelt det är att välja bort bilen till arbetet. För att Solna ska fortsätta växa hållbart planeras nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik.

Solna utvecklas hållbart med planering av nya bostadskvarter, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice i nära anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik.

– Redan idag är Solna den kommun där flest väljer tunnelbana, pendeltåg, buss eller tvärbana, men också gång eller cykel i sin vardag, och vi fortsätter planera nya bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice i anslutning till allt viktigare knutpunkter i kollektivtrafiken – så att Solna kan fortsätta utvecklas och växa hållbart, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Flest väljer kollektivtrafik i Solna

Som landets mest jobbtäta kommun – med cirka 95 000 arbetsplatser – får valet av färdmedel till och från jobbet stora konsekvenser för påverkan på klimatet. Men Solna är också den kommun i regionen där flest väljer kollektivtrafik, cykel eller gång. Hela 44 procent av alla som startar sin resa i Solna en vardag åker kollektivt – vilket är högst andel i länet. 39 procent går eller cyklar, och bara 17 procent väljer bilen.

Pendlare till Arenastaden väljer bort bilen

Den största koncentrationen av arbetsplatser och företag finns i Arenastaden. Där jobbar cirka 22 000 personer som i ännu högre grad väljer kollektivtrafiken för att pendla till sina arbeten – över hälften tar pendeltåg, buss eller tvärbana till jobbet. I Arenastaden ligger Solna station som är regionens tredje största pendeltågsstation, sett till antalet resenärer. Där stiger över trettiotusen personer på ett pendeltåg, tvärbanan eller buss varje dag. Platsens position som viktig knutpunkt för kollektivtrafik blir ännu starkare med den nya tunnelbanestationen i Arenastaden, på den nya gula linjen som byggs via Södra Hagalund och Hagastaden till Odenplan och Stockholms innerstad.

Bygger bostäder och arbetsplatser nära kollektivtrafik

Nybyggnation av bostäder och arbetsplatser – med lokaler i gatunivå för till exempel restauranger, butiker och service – pågår och planeras såväl i anslutning till flera av viktiga knutpunkter för kollektivtrafik i Solna.

Solna station och Arenastaden

Vid Solna station i Arenastaden planeras flera bostäder och arbetsplatser i anslutning till ett nytt stationstorg och en överdäckning av delar av spårområdet på Ostkustbanan. Projektet länkar samman stadsdelarna Hagalund och Frösunda med Arenastaden.

Södra Hagalund och ny tunnelbana

Flera nya bostäder och kontor byggs även i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund – både i vid Solnavägen, som utvecklas från motorväg till levande stadsgata, och i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde.

Nya bostäder med Mälarbanans utbyggnad

Parallellt pågår arbetet med utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna, där en intunnling av spåren genom Huvudsta och en ny pendeltågsstation möjliggör utveckling av flera nya bostadskvarter och arbetsplatser, men även grönområden och utbyggd infrastruktur för cykel. Projekten ger dessutom bidrag till stadens medfinansiering av såväl tunnelbanans som Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum