Spanska Turistbyrån

Spanien lanserar logotypen “Responsible Tourism”

Dela

Statsekretariatet för Turism har färdigställt logotypen “Responsible Tourism” för alla affärslokaler som följer guiderna med åtgärder för att minska smittspridningen av COVID-19 inom turismsektorn. Guiderna är de enda godkända av Hälsodepartementet.

Loggan är gratis och kan laddas ner i Handel- och Turismdepartementets hemsida, efter att man ifyllt en formulär där affärsverksamheten förpliktar sig att följa guiderna. Loggan är personlig och oöverförbar och måste förnyas varje år.

Statssekreteraren för Turism, Isabel Oliver, menar att “inge förtroende och trygghet är av yttersta vikt i nuläget för att åter locka inehmska så väl som utländska resenärer. Denna logga är en del av vår strategi för att återfinna vår plats som säkert resmål på global nivå. Dessutom är det ett erkännande för de näringsidkare som anstränger sig för att skapa en trygg miljö i sina verksamheter inte bara för turister utan också för sina anställda och närboende”.

Guiderna med åtgärder för att minska smittspridningen av COVID-19 inom turismsektorn har skapats i samarbete med turismsektorn, arbetgisvar- och arbetstagarföreningar samt regionala myndigheter, och har godkänts av Hälsodepartementet. De kommer att vara referens för skapandet av normer på global nivå efter avtal i Internationella Standariseringsorganisationen (ISO).

Kalender. Den 21 juni öppnar Spanien sina gränser till turismen igen, under säkra förhållanden och utan karantänstvång. Datum för öppningen varierar mellan olika europeiska länder beroende på deras epidemiologiska läge, men Spanien kommer alltid att ta sina beslut grundade i hänsyn till folkhälsan och den inhemska så väl som utländska allmänhetens trygghet.

Kontroller. Man behåller kontrollprocedurer i hamnar och flygplatser så som temperaturtagning, begäran om ifyllande av formulär och uppsikt över inkommande resenärer. Man kommer att vidta åtgärder för att garantera säkerheten i de olika inrättningarna med rengöring- och desinfektionsåtgärder, signalsystem, avskärmning, etc.

Inre gränser inom EU Spanien behåller 21 juni som datumet för öppnandet av landets gränser, ett beslut grundad i epidemiologiska kriterier. Vårt mål är att få turismen igång igen så snart som möjligt men det måste ske i en ram av trygga förhållanden där man kan garantera hälsan både hos de spanska medborgarna och hos utländska besökare.

Utomeuropeiskagränser. Spanien fortsätter sina samtal med sina europeiska samarbetspartners för ett stegvist och koordinerat öppnande av EU:s yttre gränser, grundad i epidemiologiska kriterier. Avsikten är att undvika unilaterala initiativ. En del arbete kvarstår i sökandet efter samstämda kriterier som kan tillämpas av alla europeiska samarbetspartners för att skydda folkhälsan. Vad man måste ha i åtanke är att restriktioner som lyfts kan återinföras om den epidemiologiska situationen försämras.

Ny normalitet . Direktivet som regeringen godkänt fastställer de åtgärder som reglerar det nya normaliteten, som gäller i de regioner som klarat fas 3 och/eller efter det att nödtillståndet upphävts. Bland dessa åtgärder återfinns obligatorisk bärande av mask i utomhus- så väl som inomhusmiljöer där det inte går att erhålla socialdistansering, samt att behålla begränsningar i antal människor på tillställningar och regler för desinficering, förebyggande och underhåll i detaljhandeln och hotell och inom restaurangbranschen.

Mer info här: https://www.spain.info/en/reportajes/informacion-practica-turistas-covid-19-viajar-espana.html

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Spanska Turistbyrån
Spanska Turistbyrån
BOX 7634
103 94 Stockholm

https://www.spain.info/en/

Turespaña – Spaniens Institut för Turism är ett organ som fått i uppdrag av den spanska staten att marknadsföra Spanien som en turistdestination. Turespaña bedriver sin verksamhet genom ett nätverk av 33 strategiskt placerade turistbyråer runt om i världen som interagerar lokalt med resebranschens olika aktörer, opinionsbildare och resenärer.     

Spanska Turistbyrån i Stockholm, som är Turespañas kontor i Sverige, har till uppgift att bistå den  spanska turismsektorn genom marknadsföring av Spanien med hjälp av olika arrangemang som riktas till så väl verksamma inom resesektorn (presentationer, workshops, vidareutbildningar för agenter, deltagande i mässor mm) som till allmänheten (reklamkampanjer, aktiviteter i sociala medier och event), och genom analys och marknadsrapporter. För att stärka och positionera Spanien som resmål arbetar Spanska Turistbyrån även aktivt inom kommunikation och PR.

Följ Spanska Turistbyrån

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Spanska Turistbyrån

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum