NTI-skolan AB

Spelmagi för bättre resultat inom vuxenutbildningen

Dela

Går det att öka engagemanget och motivationen hos vuxenstuderande med samma spelmekanismer som gjort Candy Crush och Pokemon Go till världssuccéer? Belöningar används för att förstärka ett beteende. Går detta att applicera på utbildning? Det kommer den forskningsstudie som NTI-skolan deltar i att ge svar på.

Skolverkets statistik visar att 20% av eleverna som läser komvux på gymnasial nivå aldrig avslutar sin utbildning. Nu deltar NTI-skolan i ett forskningsprojekt tillsammans med spelifieringsföretaget Insert Coin och Chalmers för att undersöka om spelifiering av lärplattformen kan leda till ökad motivation bland eleverna och minskad avhoppsfrekvens.

Att ta in spelmoment i verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande, till exempel i klassrummet eller på företaget, kallas för gamification eller spelifiering på svenska. Du som användare får belöningar efter att du klarat specifika mål. Principen bakom är det behavioristiska perspektivet på lärande som menar att ett önskvärt beteende förstärks om det ger någon form av belöning. Några vanliga element är poäng, utmärkelser (badges) och resultattavlor (leader/scoreboards). Genom att hjärnans belöningscentrum triggas så ökar användarens motivation och engagemang.

- Vi har spelifiering runt oss hela tiden fast vi inte tänker på det. Det kan vara till exempel vara kundklubbar där du får poäng och belöningar som gör att du vill handla mer. Något som kan upplevas som tråkigt blir spännande när du får en belöning för utfört uppdrag, berättar Andreas Stenberg, utvecklingschef på NTI-skolan.

Motivation nyckeln till framgång

Mycket av forskningen om spelifiering i utbildningssammanhang har varit inriktad på barn och ungdomar, men effekterna på vuxnas studieresultat är outforskat. Forskningsstudien leds av Adam Palmquist som är Sveriges första industridoktorand inom spelifiering och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova. Målet är att ta reda på om spelifierade kursmoment kan öka vuxenstuderandes motivation och genomströmning i utbildningen. Studien innefattar spelbaserade pilottester på slumpmässigt utvalda elevgrupper.

- En av våra stora utmaningar inom skolan är att elever hoppar av. Våra mätningar visar att elever som kommer igång med sin kurs under första veckan har 40% större sannolikhet att slutföra utbildningen än de som skjuter studierna framför sig. Genom spelifiering kan vi belöna beteenden som uppmuntrar att eleverna kommer igång direkt. De kan till exempel få poäng om de besöker kursrummet eller bokar ett nationellt prov under första veckan, säger Andreas Stenberg.

Att just NTI-skolan valts som pilot är ingen slump. Lärplattformen Omnius är egenutvecklad vilket gör att den går snabbt att utveckla. Under sommaren gjorde utvecklarna lärplattformen startklar och sedan den 7 oktober har studien pågått. Studien pågår till den sista januari 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

NTI-skolan AB
NTI-skolan AB
Magnus Ladulåsgatan 28
118 66 Stockholm

https://www.nti.se/

NTI-skolan är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, specialister på lärarledd vuxenutbildning på distans.

Vi tror på utbildning för alla, vi tror på ett livslångt lärande och i en digitaliserad värld tror vi att vi kan vara det självklara valet. Hos oss kan du lära för livet, hela livet. Vi anpassar oss och vår verksamhet för att på bästa sätt hjälpa varje individ på just den plats de är i livet att nå sina mål. Det kan vara allt från drömjobbet, till att studera vidare eller satsa på personlig utveckling genom att lära sig någonting helt nytt.

På NTI-skolan finns inga gränser. Du kan plugga var, när och hur du vill. Vi har över 280 kurser och du läser helt på distans med personlig lärare.

Följ NTI-skolan AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NTI-skolan AB

NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke nominerad till AcadeMedias ledarpris14.1.2020 08:59:51 CETNyheter

NTI-skolan är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag och finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. AcadeMedia arrangerar årligen AcadeMedia Academy Ledarforum - en konferens för alla ledare inom koncernen. Vid konferensen delas priser i ledarskap ut inom fem olika kategorier. NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke är nominerad till AcadeMedias ledarpris inom kategorin Innovation.

NTI-skolan auktoriserad medlem i Utbildningsföretagen (Almega)13.11.2019 16:39:00 CETPressmeddelande

För ett tag sedan blev NTI-skolan certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14 001. Nu kan vi meddela den glädjande nyheten att vi även har blivit godkända medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. ”Kvalitet i våra utbildningar är mycket centralt för NTI-skolan och vi arbetar hela tiden med att förbättra kvalitet och upplevelse för våra elever. Kvalitetsauktorisation inom Utbildningsföretagen Almega är viktigt för oss för visa att vi håller branschföreningens höga nivå.” menar Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan. Högt ställda krav på kvalitet För några veckor sedan ansökte vi om att få bli auktoriserad medlem i branschorganisationen Utbildningsföretagen. NTI-skolan har nu befunnits uppfylla de högt ställa krav som de ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 4 novemb

Fler elever på NTI-skolan klarar sina studier och får bättre betyg24.10.2019 16:17:00 CESTPressmeddelande

Kvalitet och miljö – två viktiga prioriteringar NTI-skolan blev nyligen ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Det är speciellt glädjande eftersom kvalitet är någonting som vi alltid prioriterar och arbetar med tillsammans kontinuerligt. Vi följer upp kvaliteten genom mätningar, analyser och arbetar tillsammans med innovativa lösningar för att förbättra resultaten. En glädjande nyhet som vi har kunnat se är ett tydligt trendbrott för andel elever som inte fullföljer sina studier eller som får underkänt (F). På NTI-skolan fullföljer alltså fler elever sina studier, motsvarande ca 11,5 klasser i klassrum, och de får bättre betyg än samma period förra året, som ett resultat av vårt gemensamma kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete som ger resultat Årets kvalitetsarbete tog avstamp i en temahelg då all personal på NTI-skolan blev involverade för att koncentrera extra insatser för att ytterligare förbättra kvalitet i verksamheten för NTI-skolans elever, personal och kunder. En ständig utveckli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum