SPF Seniorerna

SPF Seniorernas lista med krav till den tillträdande regeringen

Dela

Digital inkludering, total översyn av pensionssystemet och en tydlig äldreminister är några av kraven som SPF Seniorerna ställer till den tillträdande regeringen.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson listar följande krav till den tillträdande regeringen:

En tydlig äldreminister 
Det har saknats en samlande kraft för det nationella arbetet för seniorer. Därför vill vi åter se en äldreminister i den ministerlista som statsministern presenterar. Äldreministern bör se till att seniorers villkor går som en röd tråd genom alla politikområden och att äldres perspektiv inte ”hamnar mellan stolarna”. Till sin hjälp bör ligga kunskap och forskning om seniorers liv och villkor. Äldreforskningen behöver därför stärkas och arbetet med att motverka ensamhet ska prioriteras.

Krafttag mot åldersdiskriminering
Arbetat med att motverka dåliga attityder, fördomar och diskriminering gentemot äldre personer måste prioriteras. Omotiverade åldersgränser för medicinska behandlingar, som t.ex. screening för olika sjukdomstillstånd, ska avskaffas. Staten ska vara en god arbetsgivare och säkerställa att äldre arbetskraft kan arbeta kvar så länge de vill. Regeringen bör som opinionsbildare lyfta behovet av att värdesätta seniorers kompetens och erfarenhet.

Total översyn av pensionssystemet
Dagens och morgondagens pensionärer vill ha ett pålitligt pensionssystem och en ärlig pensionsdebatt. Det ska löna sig att ha arbetat, och pensionerna måste bli högre än i dag. Därför bör avsättningarna till pensionen höjas. Det behövs en total översyn där man vänder på alla stenar i pensionssystemet, som involverar flera aktörer och erfarenheter från andra länder.

Bostäder att åldras i
Alla ska ha ett bra boende. Men många seniorer blir fast i sina hem av ekonomiska skäl och för att det saknas bra bostäder att flytta till. Gör det mindre kostsamt att flytta och säkerställ skäliga bostadskostnader och bättre lånevillkor för seniorer, oavsett bostadstyp. Fler tillgängliga seniorvänliga bostäder behöver byggas, gärna med tillgång till gemensamhetslokaler.

En trygg vård och omsorg
Seniorer ska ha en hälso- och sjukvård att lita på. Bygg ut primärvården och inför särskilda äldremottagningar med geriatrisk kompetens. Vård och behandling ska ges jämlikt efter behov och inte bero på patientens ålder, bostadsort eller inkomst. Äldreomsorgen behöver en tydlig definition. Det krävs stora förändringar i omsorgens organisation, ledarskap och i ekonomiska resurser. Det behövs ökad kompetens och högre kvalitet i alla dess delar.

Möjliggör digital kompetens
Allt större krav ställs på digital kompetens för att kunna ta del av service och tjänster. För att alla ska kunna delta i samhällslivet krävs större inkludering och utbildningsmöjligheter för de med mindre digital vana. Manuella och analoga alternativ ska alltid finnas till de digitala. Det offentliga ska ta huvudansvar för invånares omställning till digital kompetens.

Kontakter

Bilder

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 250 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

Eva Eriksson: Alecta blandar bort korten - kunskapen om pensionsfrågorna behöver öka9.4.2021 13:28:00 CEST | Pressmeddelande

- Det borde tydliggöras av Alecta att det som studeras är olika inkomstslag, inklusive arbetsinkomster, således att det handlar om pensionärers samlade ekonomi och inte pensioner enbart. Det gör också att resultatet svårligen kan användas för att säga något om pensionernas nivåer eller hur pensionssystemet fungerar. Dels innan 65 år när annat än heltidsarbete verkar ingå dels efter pensionering då arbetsinkomster förefaller inkluderas, de senare har vi studerat och de ökar glädjande nog. Sådana grepp driver upp kompensationsgraderna men blir missvisande för pensioner i relation till slutlön vid heltidsarbete, vilket ju är det pensionssystemets ambitioner handlar om. Det påminner mer om att lägga ut dimridåer än att göra något åt pensionssystemets brister. - Vi menar också att man bortser från att både korta uttag av tjänstepension och den högre initiala inkomstpensionen driver upp pensionsnivåerna de första åren som pensionär, därefter liknar pensionen ett sluttande plan med en allt sv

Pensionstrygghet.se - påverka för ökad debatt om pensionerna17.3.2021 08:40:00 CET | Pressmeddelande

Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen. Samtidigt har tjänstepensionen blivit ett måste istället för ett komplement. Idag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk otrygghet för äldre. Är det rimligt och hur blir det i framtiden, vad kan göras? Om pensionssystemet ska kunna säkerställa ekonomisk trygghet krävs en mer öppen och ärlig debatt om pensionerna. Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, berättar: - Inför riksdagsvalet år 2022 behöver pensionsfrågorna debatteras och olika alternativ och politiska skiljelinjer finnas. Politiken måste kunna svara på frågan om vad man vill med pensionerna. I hur många andra länder kan pensionerna bli lägre och behövlig pensionsålder öka utan debatt och beslut? - För ett tryggt och rättvist pensionssystem krävs en ökad debatt kring bristerna i existerande system. Genom att skriva under vår namninsamling kan alla oavsett ålder bidra till att diskussionen drivs och

Förbundsordförande Eva Eriksson: Det saknas en ärlig debatt om pensionssystemet10.3.2021 09:13:00 CET | Pressmeddelande

Vi avstår obligatoriskt lön till pension samt ska ställa upp och arbeta allt längre, men kan inte lita på att pensionen blir tillräcklig. Staten däremot behöver varken ta ansvar för skäliga pensioner eller en realistisk arbetsmarknad. Risken i pensionssystemet ligger hos individen. Hur många väljare känner till detta? Det saknas en ärlig debatt om pensionssystemet. I en offentlig pensionslösning kan inte sjunkande pensioner och växande arbetslivskrav vara de enda alternativen. Att fortsätta låta systemet skena från verkligheten är ohållbart. En total översyn av systemet krävs. Om människors tillit till pensionssystemet och pensionspolitiken ska kunna återskapas måste politiken ta ett övergripande ansvar. Systemet måste sträva efter att vara en försäkring för alla inblandade, där risker och ansvar delas. Inför riksdagsvalet år 2022 måste pensionsfrågan debatteras, alternativ och politiska skiljelinjer ska synliggöras. Annars finns inga starka skäl för att det offentliga ska syssla med m

Äldre ska prioriteras för vaccin – vaccinationsordningen ska ligga fast15.1.2021 15:20:00 CET | Pressmeddelande

Tidigt stod det klart att högre ålder innebär större risk att bli allvarligt sjuk eller dö av covid-19. Antalet döda med covid-19 har nu passerat 10 000 personer i Sverige. 9 av tio döda var 70 år eller äldre. 7 av 10 döda var 80 år eller äldre. Det är därför avgörande att vaccinationsordningen ligger fast. Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna kommenterar: - SPF Seniorerna kräver att Folkhälsomyndighetens rekommendation om vilka som ska prioriteras för vaccination ligger fast. Så länge tillgången på vaccin är begränsad måste de mest sköra och utsatta erbjudas vaccination först. Det är de som löper störst risk att drabbas av sjukdom och död. - Allra först att erbjudas vaccin ska vara personer som får hemtjänst eller bor på äldreboende och de som bor med dem som får hemtjänst. Därefter till övriga personer som har fyllt 70 år. Allt annat är orimligt efter pandemins dystra facit. Parallellt med detta är det förståeligt att personal i intensivvård och covidvård också får tillg

Kommentar om Corona-kommissionen: ett tragiskt misslyckande där ingen aktör står utan ansvar15.12.2020 15:03:00 CET | Pressmeddelande

Gösta Bucht är SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor och professor emeritus i geriatrik, kommentarer angående Corona-kommissionens delrapport om äldreomsorgen: - Corona-kommissionen fastslår att strategin att skydda de äldre under pandemin har misslyckats. Vi delar denna syn fullt ut. Det har saknats kunskap om äldreomsorgen på flera nivåer, och äldre fick stå tillbaka för sjukvårdens behov i starten av pandemin men också därefter. Goda exempel på samverkan finns, men tyvärr alltför många dåliga. Alltför många viljor styr i en kris när 21 regioner och 290 kommuner ska samverka och dra åt samma håll. Tyvärr verkar de ansvariga inte ha lärt sig något från i våras heller, även nu i andra vågen råkar de äldre värst ut. - Det tragiska är inte bara detta faktum utan också att vi i SPF Seniorerna och statens egna myndigheter sedan flera år tillbaka har påtalat just de strukturproblem som kommissionen nu anger som skäl till misslyckandet. Det handlar om bristande kompetens hos p

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum