Svensk Kollektivtrafik

Sprid ut skolstarterna för att minska smittspridningen

Dela

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att rekommendationen om distansundervisning tas bort och elever i gymnasieskolan kan få återvända till skolans lokaler. Risken finns att beslutet leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska resa med bussar och tåg till skolan i rusningstrafik. För att hantera utmaningen tillskriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik nu alla Sveriges kommuner, regionala smittskyddsmyndigheter och Skolverket samt Folkhälsomyndigheten. Detta med uppmaningen att snarast inleda dialoger om utspridda skolstarter för att hantera situationen.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

 - Nu uppmanar vi huvudmännen för både de kommunala skolorna och de fristående skolornas styrelser att omgående inleda en dialog med våra medlemmar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och med den regionala smittskyddsläkaren kring möjligheterna att gemensamt besluta om att sprida ut skolstarterna på morgonen. Vi på Svensk Kollektivtrafik kan vara behjälpliga i den fortsatta dialogen för att gemensamt vidta de åtgärder som krävs för att hindra spridningen av Covid-19, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

- Dagens besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten är säkert välkommet för såväl elever som lärare. Risken är samtidigt att staten själv nu agerar mot sina egna riktlinjer och aktivt bidrar till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska börja i rusningstrafik. Det vill vi undvika. Därför uppmanar vi nu till en snar dialog om spridda skolstartstider för att dagens beslut inte ska bli morgondagens trängsel, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

I Sverige finns hundratusentals elever som läser vid gymnasieskolan. Flertalet av dessa reser till sin skola med kollektivtrafiken. Svensk Kollektivtrafik pekar i skrivelsen på risken att spridningen av Covid-19 ökar på nytt när gymnasieskolor och universitet/högskolor startar efter sommaren. En stor del av Sveriges gymnasieelever börjar skoldagen vid samma tid på morgonen, vilket skapar trängsel i bussar och tåg, liksom i skolornas allmänna utrymmen. För att minska trängseln och risken för smittspridning av Covid-19 bör skoldagens början spridas ut.

Enligt rapporten Mer kollektivtrafik och samhällsnytta for pengarna som Svensk Kollektivtrafik tog fram 2017 kan det räcka med att sprida ut starttiden med en halv till en hel timme för att jämna ut efterfrågan på kollektivtrafiken på morgonen.

Ta del av skrivelsen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild
Kristoffer Tamsons, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken14.9.2020 15:55:47 CESTPressmeddelande

Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. - Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna turer, nedlagda linjer och höjda biljettpriser nästa år med sparkade bussförare och ökade klimatutsläpp som följd, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Branschvägledning för hantering av höstens utmaningar i kollektivtrafiken13.8.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik har, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en branschvägledning inför höstens utmaningar gällande covid-19 för den lokala och regionala kollektivtrafiken där det inte finns möjlighet till platsbokning. Syftet med dokumentet är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra berörda aktörer samt nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet. Dokumentet är en vägledning och inte en bindande föreskrift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum