Srf konsulternaSrf konsulterna

Srf konsulterna får ännu högre betyg av medlemmarna

Dela

Resultatet av Srf konsulternas årliga medlemsundersökning överträffar alla tidigare resultat sedan starten 2011. En tredjedel av branschorganisationens 3 500 Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter deltog vid 2019 års mätning av NMI, Nöjd medlemsindex, som resulterade i rekordbetyget 8,3 av 10 möjliga.

Srf konsulternas Auktoriserade Lönekonsulter är allra nöjdast och ger ett NMI-betyg på 8,6 av 10 möjliga i betyg, de Auktoriserade Redovisningskonsulterna ger betyget 8,0 och tillsammans ger detta ett NMI på totalt 8,3 för år 2019. De tre frågorna som ligger till grund för NMI-mätningen är; 1. Hur nöjd är du allmänt med ditt medlemskap? 2. Skulle du rekommendera andra att bli medlemmar? 3. Kommer du att fortsätta vara medlem?

– Medlemsundersökningen är ett av våra viktigaste verktyg för att mäta, utvärdera, förbättra och jobba vidare på att bli ännu mer relevanta för våra medlemmar. Vårt uppdrag är att utveckla redovisnings- och lönebranschen och erbjuda medlemmarna verktyg som underlättar i deras dagliga arbete, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Srf konsulterna får fler och fler Auktoriserade Lönekonsulter som medlemmar och dessa skiljer sig något åt i sin uppfattning jämfört med de Auktoriserade Redovisningskonsulterna. Lönekonsulterna är mycket nöjda med branschorganisationens arbete avseende utvecklingen av yrkesrollen, där resultatet ligger på nya rekordnivån 8,6. Våra redovisningskonsulter ger oss 7,5 i betyg avseende utvecklingen av yrkesrollen.

– Landets Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter med kollegor har viktiga roller att fylla i det svenska näringslivet. Det är också viktigt för våra verksamma att ha en stark branschorganisation i ryggen som månar om deras frågor och som representerar denna viktiga bransch i beslutsfattande organ, säger Roland Sigbladh.

Mer om resultatet av 2019 års medlemsundersökning

Nyckelord

Kontakter

Petra Lagnehag ZarsMarknadschef

Vi svarar gärna på frågor från media som rör våra ämnesområden och vår verksamhet. Varmt välkomna att kontakta oss.

press@srfkonsult.se

Bilder

Om

Srf konsulterna
Srf konsulterna
Klarabergsgatan 33
111 21 Stockholm

010-483 80 00http://www.srfkonsult.se
Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Redovisningsbranschen har Sveriges nöjdaste kunder

SKI genomförde 2019, på uppdrag av Srf konsulternas, en branschstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet av studien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

”De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna, säger Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex.

Följ Srf konsulterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Srf konsulterna

Öppet brev till Tillväxtverket: Samverkan nyckeln till framgång5.6.2020 15:22:56 CESTPressmeddelande

Srf konsulterna vill uppmana Tillväxtverket att samverka med Srf konsulterna. Branschförbundet Srf konsulterna har över 5 000 medlemmar av välutbildade Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Våra medlemmar är rådgivare till 330 000 företag inom alla branscher. Dessa, till största delen småföretag, utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv. Sedan 1936 har våra medlemmar arbetat med småföretagarnas ekonomi genom företagens olika faser, konjunkturer, kriser och samhällsförändringar. Srf konsulternas kunskap och insikt om småföretagarnas ekonomiska förutsättningar är unik och djup. Under decennierna har Srf konsulterna haft en god samverkan med de myndigheter som berör just småföretagarnas förutsättningar och villkor. Samarbetet med Skatteverket har utvecklats på ett föredömligt sätt, inte minst under coronakrisen där dialog och samverkan kännetecknat de senaste månaderna. Olika åtgärdspaket har införts för att stötta näringslivet. Svåra beslut har behövt f

Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB26.3.2020 14:06:00 CETPressmeddelande

Definition av samhällsbärande funktioner i coronakrisen Den dramatiska krisen har påverkat hela samhället både avseende hälsa och stora ekonomiska störningar. Majoriteten av det svenska näringslivet består av mindre företag som har begränsade resurser och därmed mycket små möjligheter att klara de pågående problemen på egen hand. En mängd nya stödformer har och kommer att erbjudas av regeringen för att hjälpa företagen genom krisen. För att kunna erhålla och ta emot stöd krävs god kunskap om förutsättningarna och dess effekter på både kortare och längre sikt. För att få god effekt av stödåtgärderna krävs vägledning som majoriteten av företagen får av sin redovisnings- och lönekonsult. Detta har uppmärksammats av andra länder som till exempel Storbritannien, som har deklarerat lönekonsulter som en samhällsbärande funktion för att landets ekonomi ska fortsätta att fungera. Även Sveriges anställda i små som stora företag är beroende av att lönen utbetalas när den ska och att rapporteringe

Företagen behöver verktyg att hantera krisen nu, inte sen! Expertens 6 tips som ökar företagets chans att överleva25.3.2020 15:08:00 CETPressmeddelande

Det är löningsdag och Sveriges näringsliv befinner sig i en akut situation som närmast kan liknas vid katastrof. Många företag kämpar för sin överlevnad och det handlar snarare om timmar och dagar än veckor och månader innan vi kommer att se en enorm konkursvåg om inget görs. De åtgärder som än så länge har vidtagits och är föreslagna riktas framförallt till de stora företagen med många anställda och stora verksamheter. Sanningen är dock att den absoluta majoriteten av svenskt näringsliv består av små och medelstora företag. Dessa kommer inte att bli hjälpta av de åtgärder som nu ligger på bordet. Srf konsulternas medlemmar hjälper dagligen 330 000 svenska företag med ekonomi och löner och vet exakt hur dystert läget är. Coronakrisen har skapat stora utmaningar för både enskilda företag och näringslivet samt för hela samhällsekonomin. – Hur du löser problemen idag kommer att påverka företaget under lång tid framöver. Ett av de bästa råden är att inte försöka lösa allt själv utan ta hjä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum