SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

SSU-förbundet godkänner SSU Skånes handlingsplan

Dela

SSU Skåne har idag inkommit med den handlingsplan som SSU-förbundet begärt in. Handlingsplanen syfte är att visa hur distriktet ämnar att återupprätta sitt förtroende både externt och internt. Handlingsplanen har godkänts både av SSU-förbundet och partidistriktet.

- Det är en bra handlingsplan som tydligt pekar ut vägen framåt för SSU-distriktet. SSU Skåne har visat att de tar situationen på stort allvar och försäkrat oss om att arbetet med implementeringen av planen är högsta prio för distriktet framöver. Förbundet kommer noga följa arbetet med regelbundna avstämningar, säger Andrea Törnestam.

Under helgen valde SSU Skånes ordförande Mansour Ahmed att lämna sitt uppdrag. Förbundsstyrelseledamot Klara Holmberg har adjungerats in i SSU Skånes styrelse och där leda arbetet med implementeringen av handlingsplanen.

 - Det är bra att SSU Skånes ordförande tar ansvar för situation genom att avgå från sitt uppdrag. Det här ger SSU-distriktet bättre förutsättningar att att återupprätta förtroendet och gå vidare från att fokusera på konflikter till den viktiga uppgift som SSU har när det gäller att engagera unga människor för socialdemokratins idéer genom  säger SSU:s förbundssekreterare Andrea Törnestam.

Förutom adjungering av en förbundsstyrelseledamot innehåller handlingsplanen en rad ytterligare punkter som ska säkerställa att alla medlemmar känner sig trygga och inkluderade samt garantera att det inte finns tolerans för sympatier som strider mot SSU:s grundläggande värderingar:

Interimslösning för styrelsearbetet
Den nuvarande distriktsstyrelsen kommer resterande verksamhetsår enbart arbeta med implementeringen av handlingsplanen samt planeringen av distriktsårskonferensen 2019, där alla ställer sina platser till förfogande. Förbundsstyrelseledamoten Klara Holmberg sammankallar styrelsen och leder implementeringen av handlingsplanen. 

Anställning i samråd med SSU-förbundet 
Ingen ny tjänst kommer att tillsättas utan samråd med SSU-förbundet. 

Systematiskt värdegrundsarbete
Tillsammans med SSU-förbundet ska distriktsstyrelsen ta fram riktlinjer och metoder för att säkerställa att våra medlemmar ställer upp på de principer och värderingar som gäller i SSU.

Anonyma enkäter till medlemmar och digital brevlåda
En digital brevlåda kommer upprättas där medlemmar kan inkomma med frågor, funderingar eller synpunkter till distriktet. Detta ska också kunna ske anonymt om medlemmen så önskar. Distriktet kommer även att skicka ut anonyma enkäter för att säkerställa att alla medlemmar känner sig trygga och inkluderade i verksamheten.

Utbildning av förtroendevalda 
För att rusta framtida och nuvarande ledare ska distriktet tillsammans med SSU-förbundet erbjuda alla nyvalda styrelseledamöter en styrelseutbildning, där medlemmar får möjlighet att lära sig vad deras roller innebär och vad som förväntas av dem som företrädare för SSU. 

Utöver SSU-förbundets kandidatförsäkran kommer en rollbeskrivning för styrelseledamöter att tas fram. Där ska de olika rollerna i en styrelse beskrivas och den enskilda ledamoten ska veta vilka förväntningar organisationen ställer på dem.

Verksamhet i hela distriktet och studier
Distriktet kommer erbjuda studier på såväl lokal och regional nivå där förankringen av SSU:s värdegrund är central.

Starkare sammanhållning
Regelbundna konferenser för alla klubbordförandena kommer anordnas för att försäkra en nära dialog med och insyn i alla klubbar i distriktet. Distriktet kommer ta initiativ till regionala workshops för alla medlemmar varje månad för att stärka kamratskapen och dialogen sinsemellan samt genom politiska frågor arbeta med skolningen om socialdemokratins idéer och värderingar.

Kontakt
Amanda Borg, kommunikationschef
Telefon: 076-774 91 01
E-post: amanda.borg@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 15 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Läs mer på www.ssu.se

Kontakter

Om

SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Sveavägen 68
11134 Stockholm

08-7144800http://www.ssu.se

Följ SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Rapport: sämre löneutveckling med svaga fack1.12.2020 10:10:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper SSU en rapport om hur facklig organiseringsgraden löneutvecklingen i Sverige. I rapporten konstaterar vi att starka fack med hög anslutningsgrad likt den svenska fackföreningsrörelsen har en avgörande roll i att stärka löntagarnas ställning på arbetsmarknaden genom att ge högre reallöner. Sambandet kvarstår när man kontrollerar för andra viktiga faktorer så som landspecifika förhållanden, sysselsättningsgrad och produktivitet över tid inom alla OECD-länder under 2010-talet.

Danska skattenivåer för kapital ger svensk välfärd 63 miljarder19.10.2020 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag publicerar SSU en rapport som visar att en progressiv kapitalvinstskatt med samma skattenivåer som i Danmark skulle inbringa statskassan uppemot 63 miljarder mer per år. Det danska systemet har inga undantag för olika bolagsformer och skattenivån för kapitalvinster under 68 500 kr är 27% och skatten för vinster större än så är 42%. Enligt inkomstdata från SCB för 2018, som ligger till grund för beräkningarna, skulle enbart den rikaste tiondelen svenskar påverkas av en sådan skattehöjning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum