Stockholms stad

S:t Eriks gymnasium vände trenden uppåt

Dela

Rektor Madeleine Heiman har målmedvetet och med stort engagemang, tillsammans med sina medarbetare, utvecklat S:t Eriks gymnasium/Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Nu hyllas hon av Stockholms stad som “Årets gymnasierektor”.

Madeleine Heiman Foto: Rodrigo Paras
Madeleine Heiman Foto: Rodrigo Paras

Skolan kännetecknas idag av hög attraktivitet, efterfrågade utbildningar och nöjdare elever. Dessutom når fler elever gymnasieexamen. S:t Eriks gymnasium är en helt unik gymnasieskola med många skilda program. Här finns Estetiska, Naturvetenskapliga och Florist-programmen för att nämna några.  

Hur har du och ni jobbat? 

– Vi har byggt upp en gemenskap för att alla ska känna sig som en värdefull del av skolan och kunna ha fokus på utbildning. Här finns väldigt dedikerad personal och de har bidragit från dag ett till att skapa tydlighet och trygghet för både elever och kollegor. Även eleverna är delaktiga i utmärkelsen och bidrar varje dag till skolans positiva utveckling. Jag är väldigt stolt. 

Vad betyder utnämningen? 

– För egen del är det hur härligt som helst och för hela skolan är utnämningen ett kvitto på att vi jobbat rätt. Det är allas vårt ansvar att eleverna får med sig rätt kunskap men också tilltro till sig själva och till vuxna. På så sätt bidrar vi till en bättre värld. 

Uppmärksamheten ger dessutom energi och glädje att fortsätta utvecklingen menar Madeleine Heiman. 

– Vi har jobbat hårt men det finns mycket kvar att göra. 

Motiveringen till Årets gymnasierektor 
 
Med målmedvetenhet, tydlighet och ett stort engagemang har Madeleine under tre år vänt en nedåtgående trend och utvecklat S: t Eriks gymnasium/Rgrh till en av Stockholms stads populära gymnasieskolor. Skolan kännetecknas idag av hög attraktivitet och efterfrågade utbildningar, ökad andel elever som når gymnasieexamen samt högre nöjdhet i elevers upplevelse av sin utbildning.  

Genom Madeleines särskilt goda och respektfulla dialog med personal har hon skapat en skola som också kännetecknas av trygghet och gemenskap med goda resultat i brukar- och medarbetarenkäter. Madeleine har skapat en gemensam riktning för skolan som har elevernas bästa i centrum där resultat systematiskt och kontinuerligt följs upp. Utgångspunkten i arbetet har varit organiseringen kring det systematiska kvalitetsarbetet som bygger på hög grad av medarbetarägandeskap och delaktighet hos skolledning, lärare, övrig personal och elever.  

Madeleine är en synnerligen professionell företrädare för Stockholms stad i allmänhet och för sin skola i synnerhet. Madeleine delar frikostigt och föredömligt med sig till sina kollegor och bidrar till ett kollegialt lärande i rektorsgruppen och i organisationen.  

Fakta om Stockholms stads lärare och rektorer  

Ungefär 9 300 personer är anställda som lärare i Stockholms stads kommunala skolor, det vill säga både i grundskolor och på gymnasier.     

Det finns cirka 7 700 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.    

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.    

Det finns cirka 140 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.     

Det finns 28 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.      

Det finns cirka 370 biträdande rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.    

Det finns cirka 60 biträdande rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.     

Fakta om utmärkelsen   

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.       

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef. Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.      

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. Årets prissumma till Årets lärare, Årets rektor och Årets biträdande rektor är 10 000 kronor och ska användas till professionsutveckling.    

Foto: Rodrigo Paras

Kontakt: Madeleine Heiman, rektor, S:t Eriks gymnasium, telefon 0761239993, madeleine.heiman@edu.stockholm.se

Nyckelord

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Tel:08-508 333 00info.utbildning@edu.stockholm.se

Bilder

Madeleine Heiman Foto: Rodrigo Paras
Madeleine Heiman Foto: Rodrigo Paras
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum