Fackförbundet ST

ST kommenterar budgeten: Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor

Dela

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten. ST välkomnar också regeringens satsning på civilt försvar, en bekräftelse på statsförvaltningens avgörande samhällsfunktion vid allvarliga kriser.

 - Det har varit uppenbart att Arbetsförmedlingen inte har fått rätt förutsättningar att hantera effekterna av coronapandemin. Det går inte att svälta en myndighet som har en helt avgörande funktion på dagens arbetsmarknad, i synnerhet lokalt. Därför är det helt logiskt att regeringen nu vill öka anslaget. Men man borde ha kunnat göra detta redan i de tidigare ändringsbudgetarna, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

ST har vid upprepade tillfällen påtalat behovet av att Arbetsförmedlingen kan upprätthålla sin lokala närvaro i många kommuner. Samtidigt har myndigheten haft ett sparbeting på sig, vilket skulle innebära att ännu fler uppsägningar var att vänta. Regeringens budgetförslag innebär nu att myndigheten sent omsider kan komma sätta upp skylten igen på många av de orter där kontoren stängdes under 2019.

 - Nu gäller det att pengarna verkligen används på det sättet, och inte går till omfattande digitala lösningar istället. Arbetsförmedlingens lokala närvaro är oerhört viktig för de arbetssökande i allra störst behov av stöd och även för många kommuner som nu har en mycket hög arbetslöshet, säger Britta Lejon.

Regeringen föreslår att Statens Institutionsstyrelse (SiS) ska få 110 miljoner kronor nästa år för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet, något som ST inom SiS påtalat behovet av vid ett flertal tillfällen. ST anser också det är ett välkommet besked att karensdagen inte återinförs, liksom att den förbättrade a-kassan behålls. Budgetsatsningarna på välfärdens institutioner är nödvändiga utifrån den situation som pandemin har medfört.

Flera myndigheter får också del av satsningen på att bygga upp ett nytt civilt försvar. Coronapandemin har tydliggjort behovet av att samhället har en beredskap att hantera omvälvande händelser.

 - Alla myndigheter berörs inte av detta men jag tycker ändå att man kan se satsningen på ett civilt försvar som ett erkännande av hur viktig statsförvaltningen är som helhet. Krismedvetenheten visar också den unika roll man har som statstjänsteman - när det verkligen gäller, säger Britta Lejon.

Det som däremot saknas är tydliga besked om vad regeringen tänker göra med de nya stambanorna för järnvägen.

 - Den ekonomiska krisen vi hamnat i är ju samtidigt ett tillfälle att initiera stora infrastruktursatsningar. Att bygga nya stambanor för höghastighetståg skulle bidra både till många arbetstillfällen och ett ekonomiskt uppsving på längre sikt, säger Britta Lejon.

Nyckelord

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

STs remissvar om LAS-utredningen: Värst för statsanställda22.10.2020 09:22:04 CESTPressmeddelande

LAS-utredningens förslag till en ny arbetsrätt urholkar anställningstryggheten mer för statligt anställda än för privatanställda. Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet. Det skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”.

Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?20.10.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Under pandemin har en majoritet av Fackförbundet STs medlemmar jobbat på distans en stor del av tiden. Fler än åtta av tio upplever att det har fungerat bra och inneburit att stressen har minskat, och arbetet har blivit mer effektivt. Hela 73 procent vill fortsätta att jobba mer på distans än förut, även när pandemin är över. Det visar en undersökning som ST låtit göra, där mer än 13 000 medlemmar har svarat.

LAS – Staten är inget familjeföretag1.10.2020 11:56:04 CESTPressmeddelande

Fackförbundet ST beklagar att förhandlingarna om arbetsrätten i den privata sektorn inte ledde till ett nytt huvudavtal, och ser gärna att förhandlingarna återupptas om parterna bedömer att det kan leda till en uppgörelse. Om frågan om en ny lagstiftning för anställningsskyddet ändå hamnar hos de politiska beslutsfattarna kräver ST att man tar hänsyn till att de olika sektorerna på arbetsmarknaden har olika behov. Staten är inte som ett familjeföretag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum