Fackförbundet ST

ST kommenterar utredningen om straffrättsligt skydd

Dela

Regeringen har beslutat att utreda ett utökat straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner, samt att se över straffskalan för brott mot tystnadsplikt och behovet av ett utvidgat straffrättsligt ansvar för tjänstefel. Fackförbundet ST välkomnar att regeringen vill utreda frågan om att fler offentliganställda tjänstemän ska omfattas av ett bättre rättsligt skydd mot hot och våld, men ser utredningens bägge andra uppdrag som direkt kontraproduktiva.

Britta Lejon, förbundsordförande
Britta Lejon, förbundsordförande

  - Vi menar att utredningens första uppdrag – att utöka det straffrättsliga skyddet för samhällsnyttiga funktioner – kan medverka till att lösa ett stort problem i samhället idag. Morgan Johansson nämner utsatta grupper som vårdpersonal och journalister, men vi vill att utredaren tittar på fler grupper.  Många av ST:s medlemmar på olika myndigheter vittnar om en vardag med allt fler hot från enskilda, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Men Fackförbundet ST menar att utredningsuppdragen om hårdare straff för brott mot tystnadsplikten och översyn av tjänstefelsansvaret förefaller onödiga eller i värsta fall rent kontraproduktiva för en statsförvaltning som ska arbeta tillitsbaserat i medborgarnas tjänst.

Nuvarande regler medger att individuella tjänstemän i offentlig tjänst kan dömas enligt Brottsbalken för tjänstefel. Dessutom finns bland annat Personalansvarsnämnder och Statens ansvarsnämnd som kan besluta om löneavdrag, varning eller skiljande från anställning. Det finns således redan ett etablerat och välfungerade sanktionssystem.

 - Utredarens uppdrag skickar helt fel signaler till alla offentliganställda. En skärpning av lagstiftningen riskerar bara att skapa en tystnadskultur och en rädsla för att göra fel. Det viktigaste måste vara att skapa organisationer som ger förutsättningar för de anställda att göra rätt, säger Britta Lejon.

Utredningens uppdrag går emot den tillitsbaserade styrning som förespråkas inom ramen för Tillitsdelegationens rapport. För stor vikt läggs vid individuellt ansvar istället för att anlägga ett pragmatiskt synsätt kring hur organisationer och myndigheter som helhet kan minimera fel och misstag.

 - Vi ser idag en utveckling där många offentliganställda upplever det som allt svårare att påtala brister i verksamheten. Meddelarfriheten tas inte för given. Därför borde det viktigaste idag vara att se till att det unika grundlagsskyddade system vi har fungerar väl i hela den offentliga sektorn, menar Britta Lejon, förbundsordförande på Fackförbundet ST.

I en skrivelse till Regeringskansliet kräver ST att utredarens uppdrag kompletteras så att den tar Tillitsdelegationens rapport som utgångspunkt för sitt arbete. ST vill också att utredaren ska ges i uppdrag att samråda med fackförbunden inom det offentliga tjänstemannaområdet.

Läs om utredningens direktiv på regeringen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Britta Lejon, förbundsordförande
Britta Lejon, förbundsordförande
Ladda ned bild

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar budgeten: Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor21.9.2020 09:55:07 CESTPressmeddelande

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten. ST välkomnar också regeringens satsning på civilt försvar, en bekräftelse på statsförvaltningens avgörande samhällsfunktion vid allvarliga kriser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum