Fackförbundet ST

ST kommenterar vårbudgeten: Bättre metod behövs för anslagsberäkningar till myndigheterna

Dela

Årets vårbudget innebär för många myndigheter krympande förvaltningsanslag framöver. Fackförbundet ST kräver en mer stabil metod för anslagsuppräkningar. Satsningen på rättskedjan är bra, men borde också innefatta mer resurser till det förebyggande brottsarbetet som utförs på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Fackförbundet ST menar också att satsningen på arbetsmarknadspolitiken är alltför senkommen och är ett försök att dölja ett misslyckat reformeringsexperiment på Arbetsförmedlingen.

Varje år räknas myndigheternas anslag om med utgångspunkt i förändringarna av konsumentprisindex (KPI). Efter ett år där ekonomin drabbats svårt av pandemin får vi ett lågt KPI, och av det följer att uppräkningen av myndigheternas anslag även den blir låg, trots att myndigheternas kostnader i många fall har ökat i högre takt.

Samtidigt har till exempel Försäkringskassan fått ett utökat uppdrag, vilket kommer leda till en pressad arbetssituation och längre väntetider på myndighetsbeslut. Resultatet blir en ohållbar arbetsmiljö för många av de statligt anställda och inhumana väntetider för medborgarna. Förtroendet för politikens förmåga att skydda medborgarnas försörjning i samband med pandemin kan komma att skadas.

 - Det föråldrade systemet för beräkning av myndigheternas resurser leder till nedskärningar och därmed sämre service till medborgarna. Tilliten till staten riskerar att bli sämre. ST har länge efterlyst en annan metod för den så kallade Pris- och löneomräkningen som skulle göra anslagstilldelningen mer stabil och inte lika exponerad för tillfälliga svängningar, säger Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST.

Regeringen gör i budgeten extra satsningar på myndigheter inom rättskedjan, där såväl polis som åklagare, domstolar, och kriminalvård får mer resurser. Fackförbundet ST menar att det vore rimligt att också skjuta till mer pengar till Statens Institutionsstyrelse och det förebyggande arbetet med ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet.

 - Satsningen på Kriminalvården är logisk utifrån att vi kommer att få se fler personer lagförda, men då borde ju också mer resurser tillföras ungdomshemmen. Mycket av den politiska diskussionen handlar ju också om unga gängkriminella och nyrekryteringen till gängbildningar, säger Britta Lejon.

Efter att Arbetsförmedlingen kraftigt skurits ned i väntan på en reformerad myndighet och nya fristående matchningstjänster, vill regeringen nu öka anslagen för arbetsmarknadsåtgärder. Men den annonserade satsningen förslår inte långt enligt ST.

 - Satsningen är betydligt mindre än de belopp man tidigare sparat in. Arbetsförmedlingen har blivit en brandskattad myndighet som i nuvarande skick dessutom har svårt att hantera nya satsningar eftersom en stor del av personalen blivit uppsagd och kontoren lagts ned. Satsningen verkar mer vara ett sätt att dölja en illa planerad reformering, säger Britta Lejon.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Doktorander behöver en bättre arbetsmilö26.3.2021 10:59:34 CET | Blogginlägg

Forskarutbildningen eller kanske snarare forskarkarriären har traditionellt betraktats som ett slags kall. En hängiven forskare är, enligt det synsättet, aldrig ledig och ska vara beredd att lojalt ställa upp för sitt ämne och sin institution. Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum