ManpowerGroup

Stabil efterfrågan på arbetskraft

Dela

Arbetsgivarnas relativt optimistiska jobbprognos för hösten håller i sig in på det nya året och sysselsättningstrenden för Sverige ligger kvar på försiktigt positiva +5 procent. Skånes arbetsgivare rapporterar den starkaste sysselsättningstrenden bland regionerna, med ökningar både vid kvartals- och årsjämförelser medan både Stockholms- och Göteborgsregionen backar något. Branschundersökningen visar att de största jobbchanserna finns inom finans-, fastighets- och konsultbranscherna medan hotell- och restaurangbranschen rasar med hela 20 procentenheter jämfört med förra året.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +5 procent, vilket är oförändrat både jämfört med förra kvartalet och med för ett år sedan. 

- Att det kommer positiva sysselsättningssignaler från södra Sverige är mycket glädjande, inte minst med tanke på det hårda trycket som varit vid gränsen mot kontinenten. Stockholmsregionen går fortsatt bra men vi ser mindre positiva tecken från Västsverige och även från den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangbranschen som ser ut att gå ner under årets första kvartal, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Skåne seglar upp

Arbetsgivarna i fyra av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför första kvartalet 2016. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Skåne med sysselsättningstrenden +11 procent, en ökning med sex procentenheter jämfört med samma period förra året. Även östra Götaland rapporterar optimistiska sysselsättningsplaner och sysselsättningstrenden är +8 procent. Stockholms- och Uppsalaregionen backar något men har en fortsatt stabil arbetskraftsefterfrågan medan Västra Götalands och Hallands län glider ner till en nollprognos. Den norrländska arbetsmarknaden fortsätter att vara försiktigt positiv medan mellersta Sverige rapporterar den enda negativa regionprognosen.

Sysselsättningsökningen fortsätter i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer precis som de två föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som nu ökar med fyra procentenheter till rejält optimistiska +26 procent - branschens högsta sedan undersökningen startade 2003. Energisektorn och transportbranschen ser fram emot sysselsättningsökningar under årets första kvartal och tillverkningsindustrin ser fram emot ett efterlängtat lyft. Betydligt tuffare tongångar kommer från hotell- och restaurangbranschen som rasar med 20 procentenheter ner till pessimistiska -7 procent. Även de gröna näringarna rapportera negativa jobbplaner.

Inga tydliga tecken globalt

Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 39 av 42 undersökta länder men det finns inga tydligen tecken på i viken riktning och efterfrågan på arbetskraft ser i stort sett ut som den gjorde i slutet av 2015. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Taiwan, Japan, Turkiet och USA. De svagaste – och enda negativa - prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Finland och Frankrike.

Arbetsgivarna i Kina lämnar en försiktig prognos för det första kvartalet 2016. I Europa är det Turkiet som har störst behov av arbetskraft och Italien rapporterar äntligen en positiv arbetskraftsefterfrågan.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2016 förväntar sig nio procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (78 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +4 procent men när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent.

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2016 presenteras den 8 mars 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på drygt 50 orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. 

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Kommuner pratar integration genom jobb på Matchningsakuten i Almedalen21.6.2018 11:48Pressmeddelande

Hur löser vi integration genom jobb? Högkonjunktur, kompetensbrist och utanförskap. Att snabbt få ut nyanlända arbetssökande i arbetslivet är en viktig samhällsfråga och samtidigt en möjlighet för Sverige. Under Almedalsveckan i Visby bjuder ManpowerGroup in utvalda till Matchningsakuten i Almedalen för att prata om matchning och integration genom jobb. Tillsammans med kommunföreträdare diskuterar ManpowerGroup lösningar för att snabbt matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare. Följ #matchningsakuten på Twitter och LinkedIn 2-6 juli.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum