Region Jönköpings län

Stabil ekonomi i Region Jönköpings län trots omvärldens oroligheter

Dela
Hög inflation har haft stor påverkan men Region Jönköpings län har en stabil ekonomi att utgå ifrån och det ger trygghet inför framtiden. Resultatet för själva verksamheten 2022 visar på ett överskott på drygt en miljard kronor. När även kostnaden för värdeförändringen av pensioner och finanstillgångar inkluderas hamnar det slutliga resultatet på 193 miljoner kronor i överskott.
Region Jönköpings län har en stabil ekonomi och statsbidrag har täckt kostnader för provtagning, covid-vaccination och insatser för uppskjuten vård under 2022. Foto: Johan W Avby
Region Jönköpings län har en stabil ekonomi och statsbidrag har täckt kostnader för provtagning, covid-vaccination och insatser för uppskjuten vård under 2022. Foto: Johan W Avby

Under tisdagen den 31 januari fick regionstyrelsen en rapport om det övergripande ekonomiska läget i Region Jönköpings län för helåret 2022. Inflationen och höga priser på drivmedel, livsmedel och el har haft stor påverkan på ekonomin. Statsbidrag har täckt kostnader för provtagning, covid-vaccination och insatser för uppskjuten vård. Kollektivtrafiken hade det inledningsvis tufft med lägre biljettintäkter men försäljningen började återhämta sig mot slutet av året.

– Det är tryggt att vi sedan många år tillbaka har en välskött ekonomi med stort eget kapital. Att Region Jönköpings län har kunnat spara undan tidigare ger oss bra möjligheter trots att det är oroliga tider i samhället och vår omvärld. Det gör att vi kan fortsätta investera och möta tillfälligt ökade kostnader på grund av inflationen, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Även marknadsvärdet ska redovisas

Verksamheten visar ett plusresultat på 1,037 miljarder kronor, vilket är 482 miljoner kronor mer än budgeten. Eftersom även marknadsvärdet på finanstillgångar ska redovisas hamnar det slutliga resultatet på 193 miljoner kronor, vilket är 567 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet är en följd av negativ avkastning på de finansiella placeringarna som beror på orealiserade värdefördringar. När finansmarknaden vänder uppåt kommer även finanstillgångarna att stiga i värde.

– Sysselsättningen och samhällsekonomin har varit god under 2022.  Det har inneburit att våra skatteintäkter har blivit bättre än det vi budgeterade för. Ekonomin framöver hänger mycket samman med händelser i omvärlden och konsekvenserna av Rysslands invasionskrig i Ukraina.  Frågan är hur långvarig inflationen blir, om den viker neråt eller inte. Det påverkar vår verksamhet och vi är beredda på tuffa tider, säger ekonomidirektör Maria Berghem.

Lägre investeringstakt än planerat

Under 2022 investerade Region Jönköpings län i fastigheter och inventarier för 528 miljoner kronor, vilket är lägre än i planen. Den låga investeringstakten kan förklaras av att det var svårt för entreprenörer att möta kraven i upphandlingar eftersom kostnaderna för olika byggmaterial har ökat så pass mycket. En konsekvens av den lägre investeringsnivån är att renoveringar och byggnationer inte görs i den takt som behövs utifrån verksamhetens behov.

– Det är viktigt att lyfta blicken och titta på ekonomin över flera års sikt. Vi bör inte dra på oss kostnader framåt som vi sedan inte kommer att ha budget för. Våra långsiktiga demografiska utmaningar i länet med en åldrande befolkning gör att det behövs nya arbetssätt inom välfärden, säger ekonomidirektör Maria Berghem.

Kontakt

Rachel De Basso (S)
Ordförande i regionstyrelsen
072-5006328

Maria Berghem
Ekonomidirektör i Region Jönköpings län
073-0577076

Regionstyrelsens sammanträde pågår fram till sen eftermiddag och under den tiden är det svårt att nå Rachel De Basso och Maria Berghem.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Region Jönköpings län har en stabil ekonomi och statsbidrag har täckt kostnader för provtagning, covid-vaccination och insatser för uppskjuten vård under 2022. Foto: Johan W Avby
Region Jönköpings län har en stabil ekonomi och statsbidrag har täckt kostnader för provtagning, covid-vaccination och insatser för uppskjuten vård under 2022. Foto: Johan W Avby
Ladda ned bild

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

Utbildningar och arbeten – vad väljer länets unga?9.5.2023 14:24:18 CEST | Pressinbjudan

Vad styr ungdomars val av gymnasieprogram och hur tänker de kring arbetsliv och fortsatta studier? På uppdrag av Region Jönköpings län har Ungdomsbarometern sammanställt en rapport baserad på Sveriges största ungdomsstudie, och kompletterande fokusintervjuer med gymnasieelever från Jönköpings län. Rapporten presenteras vid ett lunchseminarium onsdag den 10 maj på Tekniska högskolan, Jönköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum