Alecta

Stabil finansiell ställning och låga kostnader

Dela

Alectas finansiella rapport första halvåret 2016 • Fortsatt god finansiell ställning med en solvensgrad på 154 procent (171) och kollektiv konsolidering för förmånsbestämda försäkringar på 140 procent (154). • Fortsatt låga kostnader med en förvaltningskostnadsprocent på 0,09 (0,10). • Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,06 (0,07). • Ökad premieinkomst till 16,1 miljarder kronor (14,7) mycket tack vare ökat antal kunder inom Alecta Optimal Pension.


– Jag är glad att kunna hälsa vår miljonte kund välkommen till en av Sveriges största sparprodukter, Alecta Optimal Pension. Att produkten sedan lanseringen 2007 nu har så många kunder är ett styrkebesked. Det är också glädjande att så många aktivt väljer Alecta för sin kollektivavtalade tjänstepension. Våra kunder kan ha en stor tilltro till Alectas förmåga att leverera en hållbar pension sett till avkastning och kostnader i en miljö med fortsatt mycket låga marknadsräntor, säger Magnus Billing, vd på Alecta.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på -1,8 procent under det första halvåret 2016 vilket är 0,4 procentenheter bättre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista juni 2016 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 8,9 procent i genomsnitt per år. Det är 3,4 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Alecta Optimal Pensions förvalsportfölj har nu ett förvaltat kapital på närmare 60 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 0,1 procent under det första halvåret 2016. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,0 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 140 procent den 30 juni 2016. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid har främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad var 154 procent per den 30 juni 2016.

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan - jun 2016 jan - jun 2015 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen) -1,8 7,8 8,9
Avkastning förmånsbestämd försäkring 0,1 5,1 7,0
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 juni 140 154
Solvensgrad koncernen, 30 juni 154 171
Förvaltningskostnad koncernen ** 0,09 0,10
  Varav pensionsprodukter exkl valcentraler ** 0,06 0,07
Kapitalförvaltningskostnad koncernen ** 0,03 0,03

** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se
Läs gärna hela rapporten här.

Vid frågor, kontakta
Magnus Billing, vd tel: 08-441 65 59
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Ordlista

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad
Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering
Fördelningsbara tillgångar i förhållande till försäkringsåtagandena till försäkringstagare
och försäkrade (både garanterade åtaganden och fördelad återbäring).

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad
Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

08-441 63 29http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum