Försäkringskassan

Stabil sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans nya prognos

Dela

Utgifterna för socialförsäkringen beräknas uppgå till 220 miljarder kronor under 2019 och förväntas därefter att öka till 224 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen torsdag 2 maj 2018.

Miljarder kronor
Miljarder kronor

Försäkringskassans utgifter beräknas i huvudsak följa en stabil utveckling. Prognoserna är sammantaget något lägre än de som lämnades i februari 2019.

Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering beräknas öka svagt under prognosperioden, vilket i huvudsak beror på att ersättningens storlek påverkas av pris- och löneutvecklingen. Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan antalet långa sjukskrivningar beräknas minska. Detta medför att det sammanlagda antalet sjukskrivna personer förväntas utvecklas stabilt, liksom sjukpenningtalet.

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar beräknas däremot minska under hela prognosperioden, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning blir färre. Utflödet på grund av att personer fyller 65 år har varit och prognostiseras att vara större än antalet påbörjade sjukersättningar under hela prognosperioden.

Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka marginellt under prognosperioden, vilket främst beror på att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen. Även antalet assistanstimmar per mottagare beräknas öka, medan antalet assistansmottagare beräknas minska något under prognosperioden. I beräkningen är inte den lagändring som förslås träda i kraft 1 juli medtagen.

Den största utgiftsökningen sker inom familjeförmånerna, där utgifterna för både barnbidrag och föräldraförsäkring beräknas öka framöver, både till följd av att antalet barn i befolkningen ökar och stigande löner och priser.

Nyckelord

Bilder

Miljarder kronor
Miljarder kronor
Ladda ned bild

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 201925.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan. År 2018 var socialförsäkringens utgifter för de ersättningar som administreras av Försäkringskassan 225 miljarder kronor. Lite mer än hälften av socialförsäkringens utgifter gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning. Drygt en tredjedel av utgifterna gick till barnfamiljer. Därutöver gjordes utbetalningar till vissa andra ersättningar, främst inom arbetsmarknadsområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum