Försäkringskassan

Stabil sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans nya prognos

Dela

Utgifterna för socialförsäkringen beräknas uppgå till 220 miljarder kronor under 2019 och förväntas därefter att öka till 224 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen torsdag 2 maj 2018.

Miljarder kronor
Miljarder kronor

Försäkringskassans utgifter beräknas i huvudsak följa en stabil utveckling. Prognoserna är sammantaget något lägre än de som lämnades i februari 2019.

Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering beräknas öka svagt under prognosperioden, vilket i huvudsak beror på att ersättningens storlek påverkas av pris- och löneutvecklingen. Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan antalet långa sjukskrivningar beräknas minska. Detta medför att det sammanlagda antalet sjukskrivna personer förväntas utvecklas stabilt, liksom sjukpenningtalet.

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar beräknas däremot minska under hela prognosperioden, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning blir färre. Utflödet på grund av att personer fyller 65 år har varit och prognostiseras att vara större än antalet påbörjade sjukersättningar under hela prognosperioden.

Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka marginellt under prognosperioden, vilket främst beror på att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen. Även antalet assistanstimmar per mottagare beräknas öka, medan antalet assistansmottagare beräknas minska något under prognosperioden. I beräkningen är inte den lagändring som förslås träda i kraft 1 juli medtagen.

Den största utgiftsökningen sker inom familjeförmånerna, där utgifterna för både barnbidrag och föräldraförsäkring beräknas öka framöver, både till följd av att antalet barn i befolkningen ökar och stigande löner och priser.

Nyckelord

Bilder

Miljarder kronor
Miljarder kronor
Ladda ned bild

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Workshop i Blekinge ökar kunskap om olika roller vid sjukskrivning5.12.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Den 5:e och 6:e december håller Försäkringskassan och Region Blekinge en gemensam tvådagars workshop och konferens kring sjukskrivning. Syftet är att öka förståelsen för varandras roller och kunna jobba effektivare tillsammans – något som framförallt gynnar den individen som drabbas av ohälsa och inte kan fortsätta jobba. Media välkomnas till pressträff i samband med workshopen.

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare12.11.2019 13:35:37 CETPressmeddelande

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum