ManpowerGroup

Stabil sommarsysselsättning i Västsverige

Dela

Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län förväntar sig en fortsatt positiv sysselsättning under sommarmånaderna och jobbprognosen är ungefär densamma som förra kvartalet, men hela 17 procentenheter högre än förra sommaren. Branschundersökningen för riket visar att de största jobbchanserna fortsatt finns inom finans-, fastighets- och konsultbranscherna samt hotell- och restaurangbranschen, som återigen har stor arbetskraftsefterfrågan efter en tid med nedslående jobbprognoser.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Västra Götaland är +8 procent, vilket är en liten uppgång med två procentenheter vid en kvartalsjämförelse men med rejäla 17 procentenheter jämfört med förra sommaren. Sysselsättnings­trenden för Sverige som helhet är +7 procent. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras från storföretagen, där nästan varannan svensk arbetsgivare bedömer att de behöver anställa under den kommande tremånadersperioden.

- Att storföretagen rapporterar en stark uppgång bådar gott för arbetsmarknaden i Västsverige eftersom de finns representerade på många av de större orterna och det får givetvis även positiva effekter för underleverantörer på många mindre orter. Den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en intensiv sommar, vilket också är glädjande, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Hotell och restaurang på frammarsch 

Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos, medan byggbranschen har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan på riksnivå rapporteras precis som de fyra föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhets-sektorn med tydligt optimistiska +23 procent. Störst ökning står dock hotell- och restaurangbranschen för: prognosen går upp 20 procentenheter både på kvartals- och årsbasis till höga +22 procent. Energisektorn går fortsatt relativt starkt medan det ser sämre ut för byggbranschen, där arbetsgivarna nu bedömer att sysselsättningen kommer att stå stilla under sommarmånaderna.

Stockholm och Uppsala backar rejält men uppåt i Skåne

Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar positiva prognoser inför det tredje kvartalet. Den enda negativa prognosen rapporteras från Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden -3 procent, en minskning med hela 16 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Däremot kommer hoppfulla prognoser från Skåne med optimistiska +13 procent och Norrland med +12 procent och även från östra Götaland med +7 procent. Mellersta Sverige rapporterar mer modesta +3 procent.

Fortsatt blandad bild globalt

Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 40 av de 43 undersökta länderna. Få länder rapporterar mer betydande uppgångar samtidigt som flera länder, däribland stora ekonomier som Kina och Brasilien, fortsätter rapportera en nedåtgående sysselsättningstrend. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Japan, Taiwan och Guatemala. De svagaste rapporteras från arbetsgivarna i Brasilien, Italien och Schweiz.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2016 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fyra procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +7 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden fortsatt +7 procent.

 

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet presenteras den 13 september 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

ManpowerGroup™ är världsledande på att hitta rätt lösning utifrån människans potential och företagens ambition. Vi hjälper såväl små som stora verksamheter i många olika branscher under fyra varumärken: ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management.

Vi finns i mer än 80 länder över hela världen. Genom globala insikter och lokal expertkunskap, ökar vi framgången för våra kunder.

I Sverige finns finns vi representerade på mer än 70 kontor och har totalt drygt 12.000 anställda. 
Verksamheten genererar drygt 20.000 jobb varje år.

Manpower.se är en av de ledande jobbsiterna i Sverige med drygt 200.000 aktiva cv och mellan 8.000 - 15.000 aktuella jobbannonser. För mer information eller för att söka lediga jobb - besök manpower.se

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum