Norrköpings kommun

Stabila betygsresultat för årskurs 9 höstterminen 2020

Dela

Fjolårets positiva resultat gällande betygen för årskurs 9 i Norrköpings kommun håller en stabil och förväntad nivå, trots den annorlunda situation som uppstått i och med coronapandemin.

– Den här höstterminen har krävt mycket av både lärare och elever. Vi vet att alla våra lärare har haft fokus på framgångsrik undervisning när den kunnat ske i närundervisning, och man har gjort sitt yttersta för en god fjärr- och distansundervisning när det varit aktuellt. Resultaten ligger i linje med vad vi kunde förvänta oss sett till elevernas ingångsvärden och tidigare årskullars utveckling, dessutom kan vi se tecken på ökad likvärdighet sett till resultaten som visar på minskade skillnader mellan skolor, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

– 2020 har verkligen varit ett exceptionellt år som inte kan jämföras med något år tidigare, och vi vet ännu inte vilka stora utmaningar vi kommer att ha framöver. Resultatet är förväntat utifrån läget och den situation som skolan varit i under året, och vi kommer att fortsätta att jobba för att höja resultaten och öka likvärdigheten ytterligare, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden. 

Statistik höstterminen 2020

Meritvärde
Det genomsnittliga meritvärdet når upp till 211 poäng höstterminen 2020, vilket är på samma nivå som höstterminen 2019. Flickornas resultat ligger kvar på samma nivå medan pojkarnas har ökat något. Flickornas resultat är fortfarande högre än pojkarnas, i de kommunala skolorna totalt såväl som på de flesta skolor. De senaste åren har det varit en minskad spridning mellan skolor vilket fortsätter att vara fallet även i år.

Gymnasiebehörighet
Med nuvarande betyg uppnår 76 % av eleverna i år gymnasiebehörighet. Föregående år var motsvarande siffra 75 %.Bådeflickor och pojkar är i ungefär samma utsträckning som tidigare behöriga till gymnasiet. Även vad gäller gymnasiebehörighet ligger flickornas resultat högre än pojkarnas. Könsskillnaderna finns även här på totalnivå men det ser olika ut mellan skolorna.

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Drygt 63 % av eleverna uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande siffra för ett år sedan var 64 %. Här har pojkarna förbättrat sina resultat medan flickornas gått ned en något.Det är dock fortsatt flickorna som i högst grad når samtliga kunskapskrav totalt men även här finns ser det olika ut på de olika skolorna.

Höstterminsbetyg åk 9, Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meritvärde

194

194

194

200

207

211

211

Gymnasiebehörighet

71%

70%

68%

70%

73%

75%

76%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

58%

60%

55%

58%

60%

64%

63%

Kontakt:
Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00

Kikki Liljebladh (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

____________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Snart sker övergången till kommunens nya väktarorganisation30.3.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den första april går Norrköpings kommun enligt avtal över till en ny väktarorganisation för kommunens verksamheter. Securitas Sverige AB kommer att fortsätta leverera tjänsten men i en ny form med fler fasta tjänster och minst två väktarbilar igång större delen av dygnet. Insatserna kommer att utföras i tät samverkan med kommunens säkerhetsenhet och andra verksamheter i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum