Akademiska sjukhuset

Stabsläget hävs på Akademiska

Dela
Tisdagen den 24 januari beslutades att Akademiska sjukhuset lämnar det stabsläge man befunnit sig i sedan 8 december i fjol. Sjukhuset återgår nu till ordinarie organisation och rutiner. Främsta orsaken är att infektionsläget är bättre och att trycket på sjukhuset minskat.

– Vi ser att infektionsläget har förbättrats, med ett minskat inflöde av patienter med covid-, influensa- och RS-patienter. Därför bedömer vi att sjukhuset nu kan arbeta i ordinarie organisation, med ordinarie rutiner, säger Johan Lugnegård, chefsläkare och beslutsfattare i lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL).

Akademiska sjukhuset gick upp i stabsläge 8 december med anledning av den ansträngda situationen på vårdavdelningar, intensivvård och akutmottagningar. Orsaken till den hårda belastningen var framför allt ökad spridning av olika virus som RS, covid-19, calici och influensa både hos sökande patienter och bland vårdpersonal.

Stabsläge på ett sjukhus innebär att en särskild sjukvårdsledning inrättas som håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

Flera åtgärder har vidtagits med anledning av det ansträngda läget, med stort patientinflöde, spridning av virussjukdomar, vårdplatsbrist och problem med utflödet; att utskrivningsklara patienter blivit kvar på sjukhuset. Bland annat har planerade operationer och behandlingar minskats. Det har även öppnats vårdplatser på en kardiologisk vårdavdelning för patienter från akuten. Inom primärvården har elva så kallade närvårdsplatser öppnats i Tierp och Uppsala för patienter som inte lägre behöver slutenvård på Akademiska.

– Under förra veckan hade vi en tät dialog med kommuner och primärvård för att uppnå en mer effektiv utskrivning från Akademiska. Dialogen ger resultat och fortsätter även framöver. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt med höga beläggningsnivåer, förklarar Johan Lugnegård.

Inför kommande helg uppmanas alla verksamheter på sjukhuset att se över rutiner och bemanning för effektiv utskrivning. Under denna och nästa vecka kommer sjukhuset succesivt att öka produktionsnivån för att framöver återgå till normala produktionsvolymer.


För mer information, kontakta:
Johan Lugnegård, chefsläkare och beslutsfattare i lokal särskild sjukhusledning (LSSL), Akademiska sjukhuset;
018-611 98 98
johan.lugnegard@akademiska.se

Nyckelord

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nu har 100 patienter opererats i den hypermoderna operationssalen med rörlig MR-kamera på Akademiska22.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sedan MR-hybriden togs i drift på Akademiska sjukhuset i november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera. Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd.

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder13.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum