Stockholms stad

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft

Dela

Stadsrevisionen i Stockholms stad har genomfört en granskning av hur fastighetsnämnden, AB Familjebostäder samt AB Stockholms-hem arbetar för att säkerställa att anlitade leverantörer inte använder svart arbetskraft.

Ett skydd mot svart arbetskraft förutsätter ett tydligt regelverk och utbildning samt information om vilka krav som ska ställas och hur dessa ska följas upp. Granskningen visar att nämnden och de två bolagen behöver stärka det förebyggande skyddet mot anlitande av svart arbetskraft, bland annat genom att ta fram riktlinjer och rutiner som anger hur de ska agera för att stärka skyddet gällande att svart arbetskraft anlitas. 

Granskade verksamheter ställer vissa krav på entreprenörerna vad gäller kontroll av underentreprenörer men behöver vara tydligare vad gäller krav på återrapportering från huvudentreprenörerna angående genomförda kontroller.

Revisionsrapporten finns att hämta på stockholm.se/revision

Frågor om rapporten besvaras av:

  • Förtroendevald revisor Lars Riddervik, 070-594 85 30
  • Förtroendevald revisor Barbro Ernemo, 073-705 14 45
  • Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum