Stockholms stad

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft

Dela

Stadsrevisionen i Stockholms stad har genomfört en granskning av hur fastighetsnämnden, AB Familjebostäder samt AB Stockholms-hem arbetar för att säkerställa att anlitade leverantörer inte använder svart arbetskraft.

Ett skydd mot svart arbetskraft förutsätter ett tydligt regelverk och utbildning samt information om vilka krav som ska ställas och hur dessa ska följas upp. Granskningen visar att nämnden och de två bolagen behöver stärka det förebyggande skyddet mot anlitande av svart arbetskraft, bland annat genom att ta fram riktlinjer och rutiner som anger hur de ska agera för att stärka skyddet gällande att svart arbetskraft anlitas. 

Granskade verksamheter ställer vissa krav på entreprenörerna vad gäller kontroll av underentreprenörer men behöver vara tydligare vad gäller krav på återrapportering från huvudentreprenörerna angående genomförda kontroller.

Revisionsrapporten finns att hämta på stockholm.se/revision

Frågor om rapporten besvaras av:

  • Förtroendevald revisor Lars Riddervik, 070-594 85 30
  • Förtroendevald revisor Barbro Ernemo, 073-705 14 45
  • Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum