Stockholms stad

Stadsdelen tar över samordningen och satsar på fler verksamheter för unga

Dela

Igår den 29 april beslutade stadsdelsnämnden i Skärholmen att stadsdelsförvaltningen ska ta över det verksamhetsövergripande ansvaret för fritidsgårdarna i Skärholmen. Förändringen innebär att fler barn och unga ska erbjudas en trygg och meningsfull fritid genom ett bredare utbud av aktiviteter som möter fler målgruppers behov och önskemål.

Barn, kultur och fritid är ett prioriterat område inom staden. I kommunfullmäktiges budget för 2021 står att verksamhetsområdet ska stärkas för en mer jämlik tillgång och ett ökat deltagande. I det arbetet är utvecklingen av stadens öppna verksamheter – fritidsgårdar och parklekar – en avgörande del.

”Förändringen innebär att förvaltningen får en samordnande roll över fritidsverksamheten så att fler unga får möjlighet till ett bredare utbud av aktiviteter genom samverkan med fler aktörer”, berättar Johan Kling (C), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Johan Kling fortsätter: ”Den samordnande rollen och att inte vara låst i avtal om hela verksamheten ger dels en flexibilitet att agera snabbt vid oförutsedda händelser, som den pågående pandemin, och samtidigt hålla fortsatt hög kvalitet. Kulturförvaltningen har också ett uppdrag att ta fram framtidens fritidsverksamhet. Utredningen beräknas vara klar i höst. Att vi då kan docka i vår egen verksamhet ger oss ett försprång i att utveckla den bästa fritidsverksamheten i Stockholms stad!”

”Den nya lösningen ger oss på ett enklare sätt också möjlighet att bättre nyttja stadens gemensamma resurser genom ett närmare samarbete med till exempel idrotts-, kultur- och utbildningsförvaltningen”, säger stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling.

Bakgrund:

Stadsdelsnämndens avtal med Fryshuset gällande driften av fritidsgårdsverksamheten i Skärholmen går ut hösten 2021. Nämnden fattade igår den 29 april beslut om att ta över det övergripande ansvaret för fritidsgårdsverksamheten i Skärholmens stadsdelsnämndsområde efter att avtalet går ut. Det innebär att förvaltningen tar över ansvaret för verksamheten från hösten 2021.

Kulturförvaltningen har det samordnande uppdraget att, tillsammans med stadsdelsnämnderna och idrottsnämnden, stärka och utveckla verksamhetsområdet barn, kultur och fritid. I uppdraget ingår en utredning av stadens fritidsgårdar som ska resultera i ett antal utvecklingsförslag för en mer jämlik tillgång och ett ökat deltagande oavsett stadsdelsområde.

”Vi har ett gott och nära samarbete med Fryshusets ledning och personal. Fryshuset Skärholmen har gjort och gör ett viktigt arbete för att skapa meningsfulla sammanhang för sina besökare och hjälpa dem att hitta och utveckla sina passioner. Samtidigt ser vi att verksamheten har svårt att nå våra prioriterade målgrupper. Beslutet fattades igår och ett möte har hållits med Fryshuset på morgonen idag den 30 april för att informera om detta och påbörja diskussionen om övergång”, säger Sara Heppling Trygg, avdelningschef på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

”Genom att återta det övergripande ansvaret kan vi utveckla verksamheten så att den möter fler målgrupper och behov. Vi ser att det befintliga avtalet inte ger oss möjlighet att utveckla verksamheten i den takt vi önskar och som våra barn och unga behöver”, fortsätter stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling (C).

De flesta av stadens 13 stadsdelsnämnder har gått i samma riktning och har gett sina förvaltningar det övergripande och samordnande ansvaret. Andra stadsdelsnämnders erfarenheter och lärdomar har varit ett viktigt underlag för Skärholmen. Förutom en ökad flexibilitet och ökade möjligheter till samordning inom staden skapar ett verksamhetsövergripande ansvar även förutsättningar att ta ett helhetsgrepp och genom det skapa en sammanhållen verksamhet för barn och unga, genom hela uppväxten, och i det samlade förebyggande arbetet.

Nyckelord

Kontakter

Johan Kling, Skärholmens stadsdelsnämnds ordförande (C)
E-post: johan.kling@stockholm.se
Telefon: 08-508 24 011

Sara Heppling-Trygg, avdelningschef för medborgarservice, stadsmiljö och öppen verksamhet på Skärholmens stadsdelsförvaltning.
E-post: sara.heppling.trygg@stockholm.se
Telefon: 08-508 24 016

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum